Allah'ın fiilleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın fiil ve icraatları, Allah’ın fiili isimleri ile ilgilidir. Her bir fiil bir isme, isim ise sıfata, sıfat da Zat-ı Akdese dayanır ve ona işaret eder.

Mesela, kainattaki temizlik ve tanzif fiili Allah’ın Kuddüs isminin bir tecellisidir. Bütün canlıların rızıklarının temin edilmesi fiili Rezzak isminin bir tecellisidir vs...

Bu fiillerin ve fiili isimlerin miktarı ve sınırı yoktur. Bu fiili isimlerin çokluğu Allah’ın kudret sıfatının muhtelif mevcudattaki muhtelif tecelliyatından ibarettir.

Mesela; Allah’ın kudret sıfatı bir çekirdeğin açılmasında tecelli ederken, Fettâh nâmını alıyor; bir canlının ölümünde Mümit ismini, bir hayat bahşederken Muhyî ismini, canlılara rızık verirken Rezzâk nâmını alıyor ve hâkeza.. Hadislerdeki doksan dokuz ve Cevşen'de bin bir isim buna en güzel ve somut örneklerdir.

Üstad Hazretlerinin şu ifadeleri açık bir şekilde Esma-i Hüsnanın, dolayısı ile ona müstenit olan fiil ve icraatların nihayetsiz olduğunu ve bunların menşelerinin ne olduğuna işaret ediyor:

"Sual: Bu fiili isimlerinin kesretle tenevvüü neden meydana geliyor?

Cevap: Kudret-i ezeliyenin, kainattaki mevcudatın nevilerine, fertlerine olan nispet ve taallukundan husule gelir."(1)

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Fatiha Sûresi,

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...