Block title
Block content

Allah'ın isimlerini okuyup hayatımıza tatbik etmemiz önemlidir. Ancak, okuyup da hayatımıza tatbik edemediğimiz isimler de vardır. Mesela, Muhyi, Samed isimleri gibi. Bu isimler nasıl hayatımıza tatbik edilebilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayata hizmet etmek, Muhyi ismini üzerimizde göstermek demektir. Bu ismi üzerimizde göstermek için ille de hayatı halk ve icat etmek gerekmiyor. Doktorlar şifaya vesile olmak ile hayata hizmet ediyorlar. Dolayısı ile Muhyi ismini üzerinde tatbik etmiş oluyorlar. Biz de farklı biçimlerde hayata hizmet edebiliriz. Çiftçi buğday yetiştirmekle hayata hizmet ederken, biz de kendi mesleğimizle hayata hizmet edebiliriz.

Tebliğ vazifesi ile manen ölmüş insanların tekrar dirilmesine vesile olmak da Muhyi ismine mahzar olmak demektir. Üstad'ın, bir doktora gönderdiği mektupta geçen şu cümleler konumuza örnek teşkil etmektedir:

“Biliniz ki, mevcudat içinde en kıymettar, hayattır. Ve vazifeler içinde en kıymettar, hayata hizmettir. Ve hidemat-ı hayatiye içinde en kıymettarı, hayat-ı fâniyenin hayat-ı bâkiyeye inkılâp etmesi için sa’y etmektir.”(1)

Her ismin mana ve hükmünü dolaylı  veya direkt olarak görüp göstermek mümkündür. O ismin manasını görüp, bir başkasının dikkatini çekmek de bir cihetle onu tatbik etmektir.

Mesela, ben “Samed” ismini kendi alemimde görüp bir başkasına anlatırsam, bu da bir tatbik işlemidir. Samed ismini tatbik etmek için ille de kusursuz olmak iktiza etmiyor. Hatta bu ismi en güzel şekilde, kusurumuzla gösterip ilan ederiz.

Siyah tahtada beyaz tebeşirin daha güzel görünmesi gibi, Samed ismi bizim kusurlu mahiyetimizde daha güzel görünüp parlar. Bazı isimlerin nakışlarını okumak ve tefekkür etmek, imanımıza ve ahlakımıza katkı sağladığı için, bizatihi tatbik etmek demektir...

(1) bk. Barla Lahikası, (68. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Otuz Birinci Pencere | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2456 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...