Allah'ın isimlerini zikretmenin fazileti hakkında Üstad ne buyuruyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurların bütünü ve en önemli hakikatleri Allah’ın isimlerinin manaları ve tecellileri üzerine bina olunmuştur. Bir cihetle Risale-i Nurlar, Allah’ın isim ve sıfatlarının bir şerhi bir izahı bir tefsiri hükmündedir.

Zikretmek, Allah’ı anmak ve hatırlamak demektir ki çok derece ve mertebeleri vardır. Bu isim ve sıfatların lafızlarını vird makamında zikretmekten tutun, mana ve inceliklerini mütalaa ve tefekkür etmeye kadar çok mertebeleri vardır. Risale-i Nurlar hem lafız olarak hem de mütalaa ve tefekkür olarak bu isim ve sıfatları zikrediyor. Üstad Hazretlerinin namaz sonunda bu isimleri günde beş defa okunmasını Nur talebeliğinin şartları içinde sayması, bu isimlere verdiği önemi ve ilgiyi gösteriyor.

Ayrıca Esma-i Hüsna ile ilgili hadis-i şerifte Allah’ın doksan dokuz ismi sayılmıştır. Hz. Ebu Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlulah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Allah tektir, teki sever." Bir rivâyette: "Kim o isimleri sayarsa cennete girer." buyurmuştur.(1)

اَللهُ لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ لَهُ اْلاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى "O Allah ki, Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. En güzel isimler Onundur."(Tâhâ, 20/8)

Risale-i Nurların ekser eczaları bu ayetin tefsiri ve şerhi niteliğindedir. Bu tefsir ve şerhe küçük bir numune takdim edelim:

"Öyle de, Ezel-Ebed Sultanı olan Rabbü'l-Âlemîn için, rububiyetinin mertebelerinde ayrı ayrı, fakat birbirine bakar şe'n ve namları; ve ulûhiyetinin dairelerinde başka başka, fakat birbiri içinde görünür isim ve nişanları; ve haşmetnümâ icraatında ayrı ayrı, fakat birbirine benzer temsil ve cilveleri; ve kudretinin tasarrufâtında başka başka, fakat birbirini ihsas eder ünvanları var. Ve sıfatlarının tecelliyâtında başka başka, fakat birbirini gösterir mukaddes zuhurâtı var. Ve ef'âlinin cilvelerinde çeşit çeşit, fakat birbirini ikmal eder hikmetli tasarrufâtı var. Ve rengârenk san'atında ve mütenevvi masnuâtında çeşit çeşit, fakat birbirini temâşâ eder haşmetli rububiyâtı vardır."

"Bununla beraber, kâinatın herbir âleminde, herbir taifesinde Esmâ-i Hüsnâdan bir ismin ünvanı tecellî eder. O isim o dairede hâkimdir; başka isimler orada ona tâbidirler, belki onun zımnında bulunurlar."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Buhârî, Daavât 68; Müslim, Zikr 5, (2677); Tirmizî, Daavât 87, (3502).

(2) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...