Block title
Block content

Allah'ın "Karib" ve "Mukarrib" isimleri arasında fark var mı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Karib", Allah’ın zatı ile değil, isim ve sıfatları ile her şeye her şeyden daha yakın olmasıdır.

"İnsanı biz yarattık. Onun için, nefsinin kendisine neler fısıldadığını, neler telkin ettiğini de biz pek iyi biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız." (Kaf, 50/16)

İnsan için en büyük nimet, Allah’ın insana bu yakınlığıdır. Zaten imanın mertebeleri de bu yakınlığı anlama ve hissetme aşamalarıdır. İnsan şayet üzerindeki ilahi isimlerin tecellilerini iyi okur ve huzur-u İlahide meleke kazanırsa, bu kulluğun zirvesidir. Bütün marifet nurları da bu yakınlık ile ilgilidir. İnsan bu yakınlığı hissettikçe marifet nurları çoğalır; gaflet anında da marifet nurları azalır.

"Mukarrib" ismi ise takrib eden, yaklaştıran anlamına geliyor. Yani Allah kullarına yakın olduğu gibi, kullarını da kendine ibadet ve takva gibi vesileler ile manen yaklaştırıyor. Peygamberlerin, asfiya ve evliyaların türlü türlü makamları hep bu ismin bir tecellisidir denilebilir. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...