Allah'ın kendini sevmesi, beğenmesi, kullarının da O'nu tanımasından; O'na ibadet etmesinden haz almasını nasıl anlamalıyız? İnsanlar arasında bunu yapanlar kendini beğenmiş diye addediliyor ve bu hoş karşılanmayan olumsuz bir durumdur!

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir sıfat yerine ve konumuna göre farklı hüküm giyebilir. Mesela, valinin makamında vakur durması güzel bir haslet iken, evinde misafirine karşı aynı vaziyeti takınması çirkin bir durumdur.

Kibir Allah’ta güzel iken, insanda çirkindir. Çünkü insan kibir ettiği şeyin sahibi değildir. Bu kibre vesile olan nimet ya da kemalat; insana emanet olarak veya farklı bir neden için verilmiştir. İnsan bu emanete kendi mülkü gibi sahip çıkıp verilme nedenini görmezden gelemez.

İnsana verilen bu duygu ve benliğin asıl verilme amacı, kıyas yaparak Allah’ı tanımak ve takdir etmek içindir. Mesela bana cüzi bir ilim verilmiş, ben bu cüzi ilmim ile kıyas yaparak; Allah’ın külli ilmine intikal etmekle vazifeliyim. Şayet ben bu vazifeyi unutup, ilmi kendi malım gibi telakki ederek kasıntı ve kibre girersem; bu çok çirkin ve yanlış bir davranış olur.

İnsandaki diğer şuunat ve duygular da aynı manaya hizmet etmek için insana takılmıştır. İnsan bu incelikleri unutup emanetlere ihanet ederse, bunun cezası ateştir. İnsanın kendini kendi hesabına beğenmesinin çirkin olması bu sebepten dolayıdır. Yoksa Allah’ın kendi mutlak kemal ve cemali ile övünmesi ve bunu seyretmekten keyif duyması bir şuunat-ı İlahi olup, gayet makul ve güzeldir.

İnsanda bu hasletleri çirkinleştiren husus, haksız temellükte bulunmasıdır. Yoksa şükür ve tahdis-i nimet noktasından, insanın üzerindeki kemal ve cemali ilan etmesinde ve bundan keyif almasında bir sakınca ve günah yoktur. Nimetleri görmezden gelmek nasıl küfran-ı nimet ise, tamamen sahiplenip kendi malı gibi görmek de gurur ve ucbdur; ikisi de menhiyattandır. Ortası tahdis-i nimettir; yani nimeti Allah’tan bilip, buna mukabil şükretmek ve ilan etmektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...