Block title
Block content

"Allah'ın, kimseye kaldıramayacağı yükü yüklememesi" durumu Risalelerde nasıl tefsir edilmiştir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu ayetin manasına dair geniş ve kapsamlı bir tefsir ve izah Risale-i Nur’da geçmiyor. Lakin Risale-i Nurların eczalarında işari ve remzi olarak bu konuya ilişkin mesajlar bulunabilir. Kadere iman, teslim ve tevekkül, sabır, marifet, imtihan, ibadet gibi bir çok kavramlar bu konu ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilintilidir. Risale-i Nurlar bu kavramları kafi derece beyan ettiği için o noktaları mütalaa etmekte fayda vardır.

Allah, insana kaldıramayacağı yükü yüklemez, bu Onun adalet ve şefkatinin bir gereğidir. On Altıncı Mektup'ta bu ayetin geçtiği bir pasajı bu vesile ile buraya alalım:

"BEŞİNCİ MESELE: Dünya madem fânidir. Hem madem ömür kısadır. Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Hem madem hayat-ı ebediye burada kazanılacaktır. Hem madem dünya sahipsiz değil. Hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet Hakîm ve Kerîm bir müdebbiri var. Hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Hem madem لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا sırrınca teklif-i mâlâyutak yoktur. Hem madem zararsız yol, zararlı yola müreccahtır. Hem madem dünyevî dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır."

"Elbette, en bahtiyar odur ki, dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, mâlâyâni şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telâkki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selâmetle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girsin."(1)

(1) bk. Mektubat, On Altıncı Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...