Block title
Block content

Allah’ın külli iradesi nedir? İnsanlar için de bu tabir kullanılabilir mi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın iradesi cüz’idir; bir anda ancak bir işe taalluk edebilir.

Bu âlemde birbirinden farklı nice fiiller birlikte icra edilirler. Her an mikroplar âleminden, bakterilerden, al ve akyuvarlardan, böceklerden, kuşlara, insanlara varıncaya kadar nice canlılar ölümü birlikte tadıyorlar. Onların yerleri ise, boş kalmıyor. O an içinde, bir o kadar, hatta daha fazla varlık dünyaya geliyor. 

Yine sayısını bilemeyeceğimiz kadar çok canlı hastalanırken, bir o kadarı da şifâ buluyor.

Her biri bir İlâhî ismin tecellisini gösteren böyle sonsuz ve birbirinden farklı, hatta çoğu zaman birbirine zıt fiilleri birlikte icra etmek, ancak küllî bir iradenin işidir.

İşte insan o cüz’i iradesini ölçü tutarak ve onun aczine, noksanlığına bakarak bu sonsuz icraatları hayret ve hayranlıkla düşünür; imanı kemâle erer.

Bu tabir, insan için bu manada kullanılamaz. Farklı olarak şu şekilde yorumlayanlar olmuştur:

"Bir şeyi vücud sahrasına çıkarmadan evvel, iradesi odaklanmadan evvel iradesi küllidir; fakat bir şeyi yapmayı irade ettikten sonra, külli iradesi cüzileşiyor." denilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...