"Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki O, ölüleri de elbette diriltecektir. O, her şeye hakkıyla kadirdir." haşrin ispatı ile ilgili bu ayet hakkında bilgi alabilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki O, ölüleri de elbette diriltecektir. O, her şeye hakkıyla kadirdir.” (Rum, 30/50)

Üstat Hazretleri Eğridir gölü kenarında, kendi ifadesiyle Barla denizinin sahilinde bu ayeti kerimeyi defalarca tekrar ederek tefekkürde bulunmuş, sonra aceleyle Barlaya gelerek kalbine doğan manaları yazdırmaya başlamış ve böylece “Haşir Risalesi”nin yazımına başlanmıştır.

Yeryüzünün kışın ölmesiyle birlikte onda hayat süren bütün bitkiler ve onlarla birlikte sayısız böcekler ve küçük hayvancıklar da ölüyorlar. Bir sonraki baharda bütün bu bitkiler ve nice böcek taifeleri yeniden yaratılıyorlar. Bu ise öldükten sonra dirilmenin milyonlarca delili demek oluyor. Hatta, Üstat Hazretleri bir tek ağaçta yaprakları, çiçekleri ve meyveleri cihetiyle üç çeşit haşir numuneleri sergilendiğine dikkat çekiyor.

Ölen ağaçları dirilten bir kudret, elbette dirilmeye çok muhtaç ve müştak olan insanları da ölümlerinden sonra yeniden diriltecek ve bir başka âlemde yeni bir hayata mazhar kılacaktır.

Bu ayet-i kerimede verilen haşir dersi başka ayetlerde de, farklı ifadelerle, yine tekrar edilmiştir. Mesela, Kaf suresinde şöyle buyrulur:

“Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.” (Kaf, 50/9-11)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...