Block title
Block content

Allah'ın "Samed" ismine kalbimiz aynalık yapıyor. Kainatta insandan başka Allah'ın "Samed" ismine aynalık yapan varlık hangisidir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nasıl ki, insan kainatın küçük bir misali ve modeli ise, insandaki kalp de insan mahiyetinin küçültülmüş bir misali ve modeli hükmündedir.

Nasıl kainat aynasında Allah’ın isimleri azametli bir şekilde tecelli ediyor ise, aynı isim ve sıfatlar daha mütevazı ve okunaklı bir şekilde insanın manevi cephesinde ve mahiyetinde de tecelli ediyor. Aynı isim ve sıfatlar daha da ince ve nurani bir şekilde insanın kalbinde de tecelli ediyor.

Allah insanın kalbini öyle duygu ve arzular ile donatmış ki, insanın kalbinde her bir ismi tartıp tadacak bir nispeti ve manevi ipi kalpte hayat suretinde kaynatıyor. İşte insan, kabiliyeti ve katettiği mertebe ve makama göre bu kalbi nispetler ve iplerle Allah’ın isim ve sıfatlarını tanıyor ve onlarla irtibat ve alaka kuruyor. İrtibat ve alaka kuvveti nispetinde velayet makamlarına erişiyor. Burada insanın kabiliyet ve kapasite rengi hakimdir. Yani insan kabiliyeti nispetinde Allah’ı tanıyabilir.

İnsan model olarak  Allah’ın bütün isim ve sıfatlarına mazhar ve makes olacak dev bir aynadır; sadece maddi hacmi ve boyutları küçüktür. Yani kainat ile insan arasında tecelli noktasından tek fark boyut ve büyüklük farkıdır; yoksa keyfiyet noktasından hiçbir fark yoktur. İşte böyle mükemmel, azametli ve geniş bir mahiyete sahip olan insan, kainatın umumunda tezahür ve tecelli eden isim ve sıfatları birden ruh aynasında kabul edip okuyabilir. Allah kainattaki maksadını bir fertte de gösterir ve göstermiştir. Miraçtaki hadisenin özü de bu tezahür ve insanın ne denli dev bir ayna olduğunun ilanıdır.

Samed, her şeyin kendine muhtaç olup, kendisi hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan Allah demektir. Allah’ın güzel isimlerindendir. Allah hiçbir şeye gereksinim ve ihtiyaç duymaz; ama her şey Ona gereksinim ve ihtiyaç içindedir. Bu tariften hareketle şunu söyleyebiliriz; her muhtaç muhtaçlık dili ile muhtaç olmayan, yani Samed olan Allah’a aynedarlık yapar, onu gösterip ona işaret eder.

Güneş dönmesinde Ona muhtaçtır. Öyle ise güneş bu muhtaçlık dili ile Samed olan Allah’a işaret ediyor demektir. Böyle birkaç vecih ve yön ile Allah’ın Samed ismini sair mahlukat da gösterebilir, ama insan gibi haşmetli ve kuşatıcı bir şekilde gösteremez. Melek ve cinler bile Samed ismine insan gibi tam bir mazhar ve makes olamıyorlar. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...