Allah'ın, seyyaratı meleklerine tayyare yapmasının, haşirle ne gibi bir bağlantısı vardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada Allah’ın rububiyet ve hakimiyetinin, ahiret aleminin kurulmasında bir gerekçe, bir sebeb olduğu izah ediliyor. Yani; Allah’ın sonsuz Rububiyet ve Hakimiyeti, ahiret alemini gerekli kılan önemli iki gerekçedir. Şu geçici dünyada ve kainatta böyle mükemmel bir eseri ve tecellisi görünen rububiyet ve hakimiyet, elbette daimi ve ebedi bir şekilde tecelli etmek ve kendisini ebedi olarak sergilemek ister. Bunun yolu da daimi bir alemin kurulması ile mümkündür ki; bu ahiret alemidir.

Allah’ın rububiyet ve hakimiyeti nasıl ahretin kurulmasını ve gelmesini gerektiriyor ve ispat ediyor ise; kainattaki eserler ve sanatlar da Allah’ın rububiyet ve hakimiyetini gösterip ispat ediyor. İşte Üstad, önce Allah’ın Rububiyet ve Hakimiyetini kainatta eserlerini ve sanatlarını göstererek ispat ediyor, sonra da sabit olan rububiyet ve hakimiyet ile de ahireti ispat ediyor.

Allah’ın o koca gezegen ve galaksileri meleklere binek ve tayyare yapması ise;
rububiyet ve hakimiyetin bir tecellisi, bir eseri, bir sanatıdır. Yani rububiyet ve hakimiyetin ispatında kullanılan bir malzeme, bir metadır, meleklerin gezegenlere binmesi.

Dünyamızdan milyonlarca kat daha büyük olan gezegenler, meleklere basit bir binek oluyor ise; burada Allah’ın rububiyet ve hakimiyetin ne kadar azametli ve haşmetli olduğu sabit oluyor. Böyle bir rububiyet ve hakimiyet elbette geçici dünya ile iktifa etmez, daimi ve ebedi bir alemin vücudunu gerektirir. Meleklerin gezegenlere binmesi, dolaylı olarak ahiret alemini ispat eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...