Block title
Block content

Allahuteala, neden kendi sıfatlarını başkalarının gözüyle görmek istemiştir? Ezelde, mahlukat yaratılmadan önce, Hz. Allah'ın katında "gayr" mefhumu nasıl olur? Kendinden başkası yokken nasıl gayrı yaratmayı dilemiştir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İkinci Şua da: "Gözü veren zat, hem gözü görür, hem ince bir mana olan gözün gördüğünü görür, sonra verir."(1) denilmektedir.

Yukarıdaki ifâdeler, zişuur varlıkların -insanların, meleklerin, cinlerin- kâinat sergisindeki san'at eserlerine nasıl baktılarını ve bu bakışın kalp ve akıllarda nasıl yankı bulduğunu, Allah'ın görmekte, bilmekte olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bakışlarda, fıtratın gereği sergilenmesi durumunda, zişuur mahluk olan seyirciler, ebediyen seyirci olarak devam edeceklerdir izlemeye, Cennet ülkesinin muhteşem tablolarını.

Fıtratın gereği ise, kemâle takdir, cemâle sevgi, ihsâna minnetdarlık göstermektir.
Yaratılan masnuata bu nazarla bakmak, bakışımızı izleyen eser sahibinde, bir memnuniyet-i mukâddese, lezzet-i mukâddese netice verecektir. Fıtratın aksiyle hareket edenler ise, güzel san'atları temâşa hakkından mahrum edilecek, fıtratı çiğnemenin cezası olarak ta, cehennem de azap çekeceklerdir. Bu temâşada fayda veya zarar gören, seyircilerdir. Eserlerin sahibi olan Allah değildir.

(1) bk. Şualar, İkinci Şua.

İlave bilgi için tıklayınız:
Allah, mahlûkatı yaratmadan önce ne yapıyordu?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: On Birinci Söz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 4505 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...