Block title
Block content

"اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ sırrınca, dost dostuyla beraber Cennette bulunacaktır." bu ibare hadis midir, kaynağı nedir? Buradan sadece sahabeler mi anlaşılır ve sadece cennet için midir? Cehennemde de aynı kaide geçerli midir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evet bu ibare hadistir:

"Kişi sevdiğiyle beraberdir."(1)

Dosttan maksat; sadece sahabeler değil, Allah için kurulan bütün yakınlık ve dostluklardır. Anne, baba, eş, dost, sahabe, evliya, kardeşler vesaire; hep bu dost ibaresinin içinde ve kapsamındadırlar.

“Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin velileri, yardımcılarıdır. Onlar iyilikleri teşvik edip kötülükleri menederler. Namazı hakkıyla yerine getirir, zekatı verir, Allah’a ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah geniş rahmetine mazhar edecektir. Çünkü Allah azîzdir, hakîmdir / üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe, 9/71)

Cehennemde de benzer, ama tersi bir durum söz konusu olacak. Yani küfür, sapkınlık noktasında aynı duygu ve düşünce içinde olanlar, cehennemde beraber azap çekecekler denilebilir. Tabi cehennemde dünyadaki dostluklar düşmanlığa dönüşecek, çünkü bu dostluk iyi bir yere, iyi bir sonuca ulaşmadığı için, birbirlerini itham edecekler.

(1) bk. Buhari, Edeb: 96; Müslim, Birr: 165; Tirmizi, Zühd: 50, Daavât: 98; Dârimî, Rikak: 71; Müsned, 1:392, 3:104, 110, 159, 165, 167, 168, 172.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...