Block title
Block content

ALPHONSE DE LAMARTİNE (1790-1869)

 
Fransız şair, yazar ve devlet adamı. Taşra asillerine mensup olan Lamartin’in babası kendinden emin bir kraliyetçi, annesi de kültürlü burjuvazi kökenlidir. Kendisi klâsik eğitimden geçtikten sonra, doğduğu köy ile Paris arasında gelip-giden haylaz bir hayat geçirdi.

Fénelon ve Racine’den beslenen, ayrıca Chateaubriand, Byron ve Pétrarque’in hayranı olan Lamartine, ilk edebiyat denemelerini bu arada kaleme aldı. 1811-1812 yıllarında İtalyada kalması estetik ve duygusal eğitimine büyük katkıda bulunmuştur.

Lamartine hayalin ve hislerin şairidir. Cok sayıda eserinden ilk akla gelen Sairane tefekkürlerdir (Méditations poétiques ). Lirik parçalardan oluşan bu eser muhabbetin idealize edilmiş bir şeklinden ilham alır.

Lamartine ayrıca kendi zamanında somut bir siyasî rol oynayan tek Fransız yazar özelliği de taşır.

Lamartine,İslâmiyet'i yerinde öğrenmek için iki kez doğuya seyahat eder. Bu seyahatlerinde Müslümanları yakından tanıma fırsatını bulur. Başta İstanbul olmak üzere, çok sayıda İslâm beldesine gider. İslâm dini ve Hz. Muhammed hakkında eserlerinde övgüyle söz etmiştir.
Paylaş
Yükleniyor...