Block title
Block content

"Altı dehşetli hastalığın ilâcını da, bir tıp fakültesi hükmünde, hayat-ı içtimaiyemize, eczahane-i Kur'âniye'den ders aldığım,.." ifadesini nasıl anlamalı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu altı dehşetli hastalığın ilâcını da, bir tıp fakültesi hükmünde, hayat-ı içtimaiyemize, eczahane-i Kur'âniye'den ders aldığım "altı kelime" ile beyan ediyorum. Mualecenin esasları onları biliyorum."(1)

İçtimai hayat bir hastahane olarak tasavvur edilmiştir. İnsanlar ise manen hasta. Kur’an ise bu hastane ve hastalara şifa dağıtan bir eczane hükmündedir.

Tıp fakültesi ise Kur’an ilaçlarının talim edilip üzerinde müzakere yapıldığı dağınık ilim meclisleridir. Mesela, her bir Nur medresesi Kur’an ilaçlarının talim edilip tatbike teşvik edildiği bir tıp fakültesi hükmündedir. Malum, fakülte ders yeri demektir.

(1) bk. Hutbe-i Şâmiye

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...