"Altı erkân-ı imaniye ile beraber hakikat-i İslâmiyet olan yedi esası, Kur'ân'ın seb'a-i meşhuresini parlak bir surette ispat..." İslamiyet'in yedi esası nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yedi hakikatin muhtemel bir manası şu olabilir: İmanın altı rüknü ile İslam’ın şartlarının hikmetlerini bir rükün kabul edersek, yedi külli hakikat olur.

“Şu cümle Kur'ân-ı Azîmüşşanı ve Fâtiha Sûresini müsennâ senâsıyla ifade ettiği gibi, Kur'ân'ın müsennâ vasfına lâyık bir burhanı ve altı erkân-ı imaniye ile beraber hakikat-i İslâmiyet olan yedi esası, Kur'ân'ın seb'a-i meşhuresini parlak bir surette ispat eden ve...”(1)

Üstad Hazretlerinin burada imanın altı rüknü ile beraber, "İslam’ın hakikati" tabirinden İslam’ın beş rüknünü bir rükün ve şart kabul ettiği, cümlenin siyak ve sibakından anlaşılıyor.

(1) bk. Şualar, Birinci Şua Dördüncü Ayet.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...