"Altı mertebe-i tevhidi ispat etmekle beraber, şirkin altı envâını reddeder. Herbir cümlesi, öteki cümlelere hem delil olur, hem netice olur." Şirkin kaç çeşidi vardır? Kainattaki fiiller sayısınca şirk olabiliyor mu? İhlas suresinde altı şirk var diyor!

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Altı mertebe-i tevhidi ispat etmekle beraber, şirkin altı envâını reddeder. Herbir cümlesi, öteki cümlelere hem delil olur, hem netice olur. Çünkü herbir cümlenin iki mânâsı var. Bir mânâ ile netice olur, bir mânâ ile de delil olur. Demek, Sûre-i İhlâsta otuz Sûre-i İhlâs kadar, muntazam, birbirini ispat eder delillerden mürekkep sûreler vardır."(1)

Yeryüzünde imanın esasına zıt ve mugayir ne kadar fikir ve ideoloji varsa, o kadar da şirk var demektir. Şirkin çeşidi binlercedir ve hepsinin gerekçeleri de birbirinden farklıdır.

Mesela Hristiyanlar Hazreti İsa (as)'da şirke girerlerken, Yahudiler Hazreti Üzeyir (as)'de şirke girmişler; Mecusiler ateşte, yıldıza tapanlar da yıldızla şirke girmişler vs... Bu anlamda bakarsak şirkin çeşidi çoktur.

Lakin İhlas suresinde bu şirk türlerinin özeti yapılıyor. Adeta bütün şirklerin çıkış noktaları tutulup hepsine topluca cevap veriliyor. Bahsin devamındaki Arabi ifadeler ya da İhlas suresinin meali buna güzel bir örnektir:

"De ki: O Allah birdir." (İhlâs, 112/1)

"De ki: O Allah'tır. Çünkü O birdir. Çünkü O hiçbir şeye muhtaç değildir ve her şey Ona muhtaçtır. Çünkü O doğurmamıştır. Çünkü O doğurulmamıştır. Çünkü Ona denk olacak hiçbir şey yoktur."

"Hiçbir şey Onun dengi değildir. Çünkü O doğurulmamıştır. Çünkü o doğurmaktan münezzehtir. Çünkü O hiçbir şeye muhtaç değildir ve herşey Ona muhtaçtır. Çünkü O birdir. Çünkü O Allah'tır."

"O Allah'tır. Öyleyse O birdir. Öyleyse O Sameddir. Öyleyse O doğurmamıştır. Öyleyse O doğurulmamıştır. Öyleyse Onun hiçbir dengi yoktur."

Mealden de anlaşılacağı üzere, şirkin bütün çıkış noktaları tutulmuş ve kapatılmış, kısa bir sure ile bütün şirk çeşitleri imha edilmiştir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...