Altıncı Hakikat'teki temsilde, “handaki misafirlerin kendine mahsus fotoğrafıyla handaki sûretleri almalarını,” ayrıca hizmetkârlar vasıtasıyla misafirlerin de fotoğraflarının tespit edilmesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Mahsus fotoğraf” ifadesi, insanın hafızasına işaret etmektedir. Dinlediğimiz sohbetlerden, gördüğümüz manzaralara kadar her şeyin sanki fotoğrafı alınıp hafızamızda muhafaza ediliyor.

İnsan, misafir olduğu şu fani menzilde bir ömür boyu fotoğraf almakla meşgulken, melekler de onun bütün işlerinin ve her türlü konuşmalarının fotoğraflarını alıyorlar. İnsan mahşerde ömrünün hesabını verirken bu iki “fotoğraflar dizisi” onun hakkında şahitlik edecekler. Bütün yaptıklarını amel defterinde görecek ve hatırlayacak.

Fotoğrafı sadece resim olarak anlamak eksik olur. Teyplerde seslerimizin fotoğrafları alınırken, video kasetlerinde seslerimizle görüntülerimiz birlikte resmedilirler.

Bu ifadelerden şöyle bir mana da akla geliyor:

Meleklerin amellerimizi yazmaları kâlem ve kâğıtlı bir yazma olmasa gerektir. Mahşerde herkesin okuyacağı amel defteri belki de “yazı” olarak değil “fotoğraflar ve sesler sergisi” şeklinde görülecek.

“ (Kuvve-i hâfıza…)… Öyle bir câmi' kitab belki kütübhane hükmündedir ki, bütün sergüzeşt-i hayatı, içinde karıştırılmaksızın yazılıyor.” (Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Yirmi yedinci Pencere)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...