Block title
Block content

Altıncı Söz'de geçen; at, silah, makina ve fabrika neye işaret ediyor, ve bize bakan vechesi hakkında bilgi verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri bu temsilin açılımını ve izahını konunun devamında şu şekilde yapıyor:

"Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise, senin daire-i hayatın içindeki mâmelekin ve o mâmelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahirî ve batınî hasselerindir."(1)

Temsilde geçen at, silah, makine gibi simgeler, insanın fıtratında ve mahiyetinde bulunan kalp, ruh, vicdan, akıl vesaire latifelere bir kinayedir.

İnsanın mahiyetindeki ruh, vicdan, kalp, ceset gibi binlerce duygu ve cihazlar Allah yolunda kullanılmazsa değerden düşüp bayağı ve adi bir meta hükmüne geçiyor. Evet, bir şey asıl amaç ve gayesinde kullanılmaz ise ya kıymetten düşer ya da atıl kalıp işe yaramaz bir vaziyete sukut eder. 

Burada asıl maksat insan mahiyetine takılan yüksek duygu ve cihazlar dünyanın adi ve basit meselelerine sarf olunmak ya da onları temin etmek için verilmemiş, Allah’a kul olmak ve saadeti ebediyeyi kazanmak için verilmiştir. Dünyanın fani ve basit işleri ahiret hayatına nispetle gübre ve necis şeyler gibi önemsizdir. Kıymetli şeyler kıymetsiz maddeleri elde etmekte kullanılmaz, kullanılırsa kıymetten düşer değersiz bir hal alır demektir.

Bir temsil ile bu meseleye şöylece bakabiliriz: Çok zengin birisi fakir arkadaşına yardım olsun diye bir altın tepsi ve  içinde altından fincanlar hediye etse. Fakir arkadaşı bu altın tepsi ile ahır temizlese, altın fincanları da  çocuklara oyuncak olsun diye ortaya atsa ne kadar ahmaklık ve divanelik etmiş olur. Zira altın tepsi kıymetli olduğu için ahır temizlemek gibi kıymetsiz ve pis işlerde sarf olunamaz. Fincanlar altından olduğu için toz toprak içinde oyuncak yapılamaz.

İşte insanın mahiyeti altın bir tepsi, insanın bu mahiyetinde bulunan hissiyat ve cihazlarda bu altın tepsi içindeki altın fincanlar gibidir. Bunlar dünyanın adi ve süfli işlerinde kullanılmayacak kadar değerli ve kıymetli hissiyat ve cihazlardır. İşte Üstad Hazretleri burada bu hakikatlere işaret ediyor.    

(1) bk. Sözler, Altıncı Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...