Block title
Block content

Altıncı Söz'de geçen Birinci kâr ile Beşinci kâr aynı gibi görünüyor, aralarındaki farkı izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Birinci kâr: Fânî mal beka bulur. Çünkü Kayyûm-u Bâkî olan Zat-ı Zülcelâle verilen ve Onun yolunda sarf edilen şu ömr-ü zâil, bâkîye inkılâb eder, bâkî meyveler verir. O vakit ömür dakikaları, adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde, zahiren fena bulur, çürür; fakat âlem-i bekada saadet çiçekleri açarlar ve sünbüllenirler ve âlem-i berzahta ziyadar, munis birer manzara olurlar."(1)

Burada genel anlamda insanın ömrü, malı ve sahip olduğu her şey şayet Allah yolunda sarf edilmiş ise zail olmayıp ahirette baki meyve ve neticeler vereceği nazara takdim ediliyor. İnsanın her bir ömür dakikası bir çekirdek olup ahiret hayatında baki sümbülleri verecektir, denilmek sureti ile insanın ömrünün en küçük bir anının bile zayi olmayacağı vurgulanıyor.   

"Beşinci kâr: Bütün o âzâ ve aletlerin ibadeti ve tesbihâtı ve o yüksek ücretleri, en muhtaç olduğun bir zamanda Cennet yemişleri suretinde sana verileceğine, ehl-i zevk ve keşif ve ehl-i ihtisas ve müşahede ittifak etmişler."(2)

Beşinci karda ise biraz daha hususiyet kesp ederek, sadece insanın sahip olduğu duygu ve azalar nazara veriliyor. Evet, insanın azaları o derece kıymetli ve keyfiyetli ki, âdeta bir fert bir şahsiyet gibi ayrıca zikredilmeye değer. İnsanın gözü, kulağı, aklı, kalbi ve ruhu öyle kıymetli ve keyfiyetli azalardır ki,  her birisi hem bir alemin anahtarı hem de hususi ibadeti olan müteşekkir birer azalardırlar. Bu yüzden her bir aza ibadette sarf olunduğu zaman hususi bir ikrama ve hususi bir inayete mazhar olacaklarına dair bir çok ayet ve hadis vardır.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Altıncı Söz 

(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...