"Altıncı Sözün aldı bütün fiil ve sıfatı, Verdim de arındım ona hem zât ve hayâtı." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Altıncı Sözün aldı bütün fiil ve sıfatı,
Verdim de arındım ona hem zat ve hayâtı."

"Müflis ve fakir bekliyordum şimdi kapında,
Tevhide eriştir beni, gel vârını sun da."
(1)

Merhum Hasan Feyzi Ağabey bu şiirinde Altıncı Söz'den aldığı feyzi ifade ediyor.

Burası şöyle anlaşılabilir: Ben hayatımı ve zatımı Risale-i Nura adadım; bunun karşılığında hem arındım, hem de bendeki bütün olumsuz fiil ve sıfatlar temizlendi.

Evet, Altıncı Söz'ün başındaki:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
اِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

“Allah mü’minlerden canlarını ve mallarını, karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır.” (Tevbe, 9/111)

ayeti, insanın elinde bulunan ruh ve bedenin sermayelerini, sahip olduğu mal ve mülkünü Allah yolunda feda etmesiyle, Ona karşılık olarak cennetin verileceğine dair muazzam bir dersi ve müjdeyi vermektedir. İşte mesela;

"Üçüncü Kâr: Her âzâ ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Meselâ akıl bir alettir. Eğer Cenâb-ı Hakka satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, öyle meş'um ve müz'iç ve muacciz bir alet olur ki, geçmiş zamanın âlâm-ı hazinanesini ve gelecek zamanın ehvâl-i muhavvifanesini senin bu biçare başına yükletecek; yümünsüz ve muzır bir alet derekesine iner. İşte bunun içindir ki, fâsık adam, aklın iz'aç ve tacizinden kurtulmak için, galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer Mâlik-i Hakikîsine satılsa ve Onun hesabına çalıştırsan, akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki, şu kâinatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye müheyya eden bir mürşid-i Rabbanî derecesine çıkar."(2)

Mesela akıl; nefis hesabına çalışırsa olumsuz, Allah hesabına çalışırsa olumlu olur. Risale-i Nuru okuyan birisinin aklı nefis hesabına değil Allah hesabına çalışır. Böylece bu nefis ve mallarımızı Allah'a verdiğimizde, yani Allah yolunda kullandığımızda arınmış ve cennete ehil olabilecek duruma gelmiş oluruz.

Dipnotlar:

(1) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Risale-i Nur'dan Parlak Fıkralar ve ...
(2) bk. Sözler, Altıncı Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...