Amazondaki ilkel kabilelerin Allah'ı bilmediklerinden dolayı hesabı var mıdır, yoksa fetret ehli midirler? Risalelerde bu konuda bilgi var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam dininin ulaşmadığı ya da bir şekilde İslam dinini işitmemiş ve muttali olmamış insanların hükmü fetret ehlinin hükmü gibidir. Yani İslam ile tanışmadıkları ya da İslam’a muttali olamadıkları için, bu insanlar ya da kabileler mesul değildirler ve ehli necat sayılıyorlar. Bu genel bir prensiptir, bu prensibe uyan herkes aynı hükme tabidirler. Amazondaki kabileler bu hükme uyuyor ise, onlarda mesul olmayıp ehl-i necat olurlar. Bu fikrin temeli şu ayete dayanıyor:

“Kim doğru giderse sırf kendi lehine gider, kim de sapıklık ederse ancak aleyhine eder. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez. Ve biz resul gönderinceye kadar azaplandırmayız.”(İsra, 17/15)

"Ehl-i fetret, ehl-i necattırlar. Bil’ittifak, teferruattaki hatiatlarından muahazeleri yoktur. İmam-ı Şâfiî ve İmam-ı Eş’arîce; küfre de girse, usûl-i imanîde bulunmazsa, yine ehl-i necattır. Çünki teklif-i İlâhî irsal ile olur ve irsal dahi, ıttıla’ ile teklif takarrur eder. Madem gaflet ve mürur-u zaman, enbiya-i salifenin dinlerini setretmiş; o ehl-i fetret zamanına hüccet olamaz. İtaat etse sevab görür, etmezse azab görmez. Çünki mahfî kaldığı için hüccet olamaz.”(1)

İmam Eşari ve Şafi'ye göre, o kabileler Allah’ı bilmese de yine ehli necattırlar.

(1) bk. Mektûbat, Yirmi Sekizinci Mektup, Sekizinci Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...