"Amel-i Salih" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“İyi, güzel ve faydalı iş. Allah’ın rızasına uygun amel.”

“Asra yemin olsun ki, hiç şüphesiz insan hüsrandadır. Ancak, iman edip, salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.” (Asr Sûresi, 1-3)

Kur’ân-ı Kerimde, imandan sonra hemen amel-i salihin zikredildiği pek çok âyet vardır. Bu bir irşattır, bir dikkat çekmedir. Allah’a iman eden bir insanın, bu imanını, kulluk şuuruyla ve ibadet hayatıyla desteklemesi gerektiğini ikazdır.

İmanla salih amelin birlikte zikredildiği bir başka âyet:

“İman eden ve salih amel işleyen mü’minleri müjdele ki, altından nehirler akan cennetler onlarındır.” (Bakara Suresi, 25)

Âyet-i kerimede sadece amel denilmeyip, salih amel buyurulması dikkate şayandır.

Kaidesine uygun olmayan bir işçilik salih değildir; ortaya konulan eserin çürüme, bozulma, yıkılma ihtimali çok yüksektir.

Misalleri çoğaltabiliriz.

Salih amel denilince öncelikle, başta namaz olmak üzere, İlâhî emirlerin yerine getirilmesi, ibadet edilmesi hatıra gelir. Yasaklardan sakınmak da bir yönüyle salih ameldir.

“Hem, takva içinde bir nevi amel-i salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek, çok sünnetlere mukabil sevabı var.” (Kastamonu Lahikası)

Dünya işlerinde böyle olduğu gibi, ibadetlerde de amelin salih olması büyük ehemmiyet taşır.

Amelin salih olmasının en mühim şartı, ihlâstır, yani o işten ve o ibadetten sadece Allah rızasının beklenmesi, başka bir gaye gözetilmemesidir.

Nur Müellifi, salih amelin ruhunun ihlâs olduğunu beyan etmekle ihlâs şartından yoksun amelleri heykellere benzetmiş oluyor.

Şu var ki, salih amel için, ruh yanında bedenin de ayrı bir önemi vardır. İhlâs ile yapılan ibadetlerde, şekil şartı beden vazifesi görür.

Akşam namazının farzının dört rekât kılınması halinde, şekil yönünden, amel batıl olur.

Şekil şartının yerine getirildiği ibadetlerde, kişi sorumluluktan kurtulabilir. Ancak o ibadetten alacağı feyz ve onunla kazanacağı manevî kemal, amelin ruhu olan ihlâs nispetindedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...