"Amma ehl-i din ve ashab-ı ilim ve erbab-ı tarikat ise, bunların herbirisinin vazifesi umuma baktığı gibi, muaccel ücretleri de taayyün ve tahassus etmediği ve herbirinin makam-ı içtimaîde ve teveccüh-ü nâsta ve hüsn-ü kabuldeki hissesi tahassus.." izah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Amma ehl-i din ve ashab-ı ilim ve erbab-ı tarikat ise, bunların her birisinin vazifesi umuma baktığı gibi,..”(1)

Hocaların, alimlerin ve tarikat erbabı şeyhlerin arasında, "Sen toplumun şu gurubuna hitap edip eğiteceksin, sen şu gurubun manevi ihtiyaçlarını karşılayacaksın." diye bir taksim bir görevlendirme bulunmuyor. Doğal olarak hepsi toplumun tamamına hitap edip onları potansiyel manevi birer müşteri olarak görecekler. Hâliyle aralarında bir rekabet bir üstünlük kurma damarı da tahrik olacak. Oysa taksim ve görevlendirme olsa idi, herkes kendine düşen guruba odaklanır, onların verimi için çalışırdı.

"Muaccel ücretleri de taayyün ve tahassus etmediği ve herbirinin makam-ı içtimaîde ve teveccüh-ü nâsta ve hüsn-ü kabuldeki hissesi tahassus etmiyor."(2)

Her ne kadar dini anlatmak esas itibari ile uhrevi bir amel olmuş olsa da dünyaya bakan bir yönü de daima bulunur.

"Peşin ücret"ten maksat, genl olarkak ekser insanlar tarafından hüsnükabul görmesi ve insanların hatibe olan ilgisidir. Bazen ilgi ve alaka bir hatibe yoğunlaştığı zaman diğer hatiplerde bir kıskançlık mikrobu depreşiverir. Hatiplerde nefis taşıdığı için bu mikrobun sevki ile diğer kardeşlerine karşı bir soğukluk, hatta bir husumet oluşabilir.

Hatiplerin bu duruma düşmemesi için taksim ve vazifelendirme yapılması gerekiyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirminci Lem'a.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

rıdvan36
erbab-ı tarikat ne demek?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Ebab burada reis, başkan, şef anlamında kullanılıyor. Tarikatın ileri gelen şeyh ve müdebbirleri demek oluyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...