"Amma, hadiste varid olan ki, 'Ahir zamanda beni görmeyen ve iman getiren, daha ziyade makbuldür.' mealindeki rivayet, hususî fazilete dairdir, has bazı eşhas hakkındadır. Bahsimiz ise, fazilet-i külliye ve ekseriyet itibarıyladır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bazı özel durumlarda ve konularda, mercuh (alt) racihe (üste) tereccüh (üstün) edebilir. Alt makamdaki birisinin bu özel durumlarda ve konularda üsttekinden üstün olması, her konuda üstün olduğu anlamına gelmez.

Mesela, bir general ile uzman çavuşunu düşünelim; uzman çavuş bazı özel konularda generalden daha iyi ve üstte olsa, bu her konuda generalden üstte olduğu anlamını taşımaz.

Sahabe general gibidir, sonraki Müslümanlar ise uzman çavuşu gibidir. Sonraki Müslümanlardan bazılarının, bazı hususi ve özel durumlarda sahabeden üstte olması, genel anlamda üstte olduğu anlamına gelmez.

Mesela, İmam-ı Gazali, İmam-ı Azam gibi parlak ve büyük müçtehitlerin bazı hususi konularda sahabeden (her sahabeden de değil) üstün olması, külli ve genel olarak üstün olduğu anlamına gelmiyor.

“Has bazı eşhas hakkındadır.” ifadesi, bu hususi ve özel üstünlüğün her mümin için değil müçtehit ve kutup seviyesinde olan müminler için geçerli olduğunu vurguluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...