"Amma, mu’cize-i kübrâ-yı Ahmediye (a.s.m.) olan Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan ise, tâlim-i esmânın hakikatine mufassalan mazhariyetini, hak ve hakikat olan ulûm ve fünunun doğru hedeflerini ve dünyevî, uhrevî kemâlâtı ve saâdâtı vâzıhan gösteriyor..." izah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an-ı Kerim Hazreti Peygamber (asm)'in elindeki en büyük mucizedir. Ve Allah’ın bütün isim ve sıfatları bu Kitap'ta mükemmel bir ahenk ve denge ile tecelli edip mucizevi bir incelik ve ayrıntı ile tezahür etmiştir. Her ayetin sonunda işler ve icraatlar bir veya iki isimle özetlenip o isimlerin manasının ders verilmesi bu inceliği izah ediyor. Evet, ayet önce kainatı izah ve tafsil ile açıyor, sonra isimler ile tekrar dürüp zihinlerde tespit ve tayin ediyor. Talim-i esma bu cihetle Kur’an'da mükemmel bir şekilde işlenip ders veriliyor.

Kur’an ayrıca insanlığa her hususta olduğu gibi fen ve ilimlerde de güzel bir model ve rehber oluyor. Kur’an ilim ve fenlerin detay kısmına belki girmiyor, ama onları nasıl elde etmemiz ve elde ettikten sonra iki cihanda nasıl mutlu olmamız gerektiği konusunda bize ciddi ip uçları ve yanıltmaz güzel metotlar ortaya koyuyor.

Mesela peygamberlerin nübüvvetini ispat etmekte göstermiş oldukları mucizelerin bir yönü ve bir hikmeti de sanat harikalarına ve fennin son sınırına bir işaret bir teşvik bir rehber niteliğindedir.

Maddi ilimlerin ilk ve son banileri peygamberlerin mucizeleridir diyebiliriz. Mesela demir / demircilik Davud (as)’in eliyle insanlığa ikram edilmiştir. Sonra insanlık kolektif aklı ile bu demiri işleyip geliştirmiş ve bugünkü vaziyetine getirmiştir. Saat Yusuf (as)’in vasıtası ile insanlığa verilmiş iken, terzilik İdris (as) gemicilik de Nuh (as) vasıtası ile ve hakeza...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...