"An’aneli senedin faidesi nedir ki, lüzumsuz yerde, malûm bir vakıada, 'an filân, an filân, an filân' derler?" İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hadisi "filanca adam filanca adamdan o da filanca adamdan rivayet etmiştir" denilerek, uzun bir rivayet zincirinin zikredilmesinin ne gereği var. Zaten biz bunun hadis olduğunu kabul edip iman ediyoruz, diye bir soru soruluyor.

Üstadımız bu soruya şu cevabı vermektedir:

El cevap: Faideleri çoktur. Ezcümle, bir faidesi şudur ki: An’ane ile gösteriliyor ki, an’anede dahil olan mevsuk ve hüccetli ve sadık ehl-i hadîsin bir nevi icmâını irae eder ve o senette dahil olan ehl-i tahkikin bir nevi ittifakını gösterir. Güya o senette, o an’anede dahil olan herbir imam, herbir allâme, o hadîsin hükmünü imza ediyor, sıhhatine dair mührünü basıyor."(1)

Hadisler İslam dininin ikinci büyük kaynağı ve bütün iman ve ibadetlerin doğru ve istikamet üzerine yaşanmasını temin eden ikinci büyük delilleridir. Şayet bu hadisler sağlam bir senet zinciri ile ispat edilmezler ise, insanların İslam’ı doğru ve istikametli bir şekilde yaşaması mümkün olmazdı. Herkes büyük bir şüphe ve karmaşa içine düşerdi.

Bu yüzden hadis alimleri, hadislerin rivayet zincirine titizlikle dikkat etmiş ve bunu bir ilim hâline dönüştürmüşlerdir. Şayet hadis uzmanlarınca bu dikkat ve hassasiyet gösterilmemiş olsa idi, bizim inandığımız hadislerin büyük bir kısmını bilemeyecektik ve İslam’ı doğru bir şekilde yaşamamız da mümkün olmayacaktı.

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Dördüncü Nükteli İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...