Block title
Block content

Ancak BE harfinden müstefad olan NESTAİN veya örfen malûm olan ETEYEMMENÜ veyahut mukadder olan KUL’ün istilzam ettiği İKRA fiillerinden birine mütealliktir.. Cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu kelâm, güneş gibidir. Yani, güneş başkalarını gösterdiği gibi, kendini de gösterir, başka bir güneşe ihtiyaç bırakmaz. بِسْمِ اللهِ başkalarına yaptığı vazifeyi, kendisine de yapıyor; ikinci bir بِسْمِ اللهِ daha lâzım değildir.

"Evet بِسْمِ اللهِ öyle müstakil bir nurdur ki, bu nur, hiçbir şeye bağlı değildir. Hattâ bu nurun câr ve mecrûru bile hiçbir şeye muhtaç değildir. Ancak ب harfinden müstefad olan  اَسْتَعِينُ veya örfen malûm olan اَتَيَمَّنُ veyahut mukadder olan  قُلْ ün istilzam ettiği  اِقْرَأْ fiillerinden birine mütealliktir.

İhtar: بِسْمِ اللهِ taki câr ve mecrûra müteallik olarak mezkûr olan fiiller, besmeleden sonra takdir edilir ki, hasrı ifade etmekle ihlâs ve tevhidi tazammun etsin. İsim, Cenâb-ı Hakkın zâtî isimleri olduğu gibi, fiilî isimleri de vardır. Bu fiilî isimlerin, Gaffar ve Rezzak, Muhyî ve Mümît gibi pek çok nevileri vardır."
(1)

Güneş hem kendisini hem de eşyayı aydınlatıyor, kendisini aydınlatmak için ikinci bir güneşe ihtiyaç bırakmıyor. Bismillah kelimesi de öyle bir nur ve ışıktır ki; manasını hariçten teyit ve takviye edecek bir kelime ya da gramer kaidesine muhtaç değildir, manası kendi içinde dürülüdür.

Bismillah lafzı; manasını ve gücünü ya “Be” harfinden çıkan “Estain” fiilinden ya da örfi olarak teberrük etmek anlamına gelen “Eteyemmenü” fiilinden ya da Bismillah’ın önünde gizlice takdir edilmiş olan “Deki” fiilinin gerektirdiği “Ikra” fiilin birisinden alır. Kelimeyi teyit etmek için başka bir kelime iktiza etmiyor. Tıpkı tren lokomotifinin önünde bir başka lokomotifin olmaması gibi, Bismillah’ın gücü de kendi içinde.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Fatiha Suresi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...