"Ancak o memurların vazifesi dellâllıktır ki, kudretin icraatını ilân ediyorlar." ile "Çünkü kusur onlardan çıkıyor, onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor." cümlelerini nasıl anlayacağız, sebepler dellal mı, kusurlu mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sebeplerin", özellikle de şuur sahibi sebeplerin iradi ve gayriiradi olmak üzere iki yönleri bulunuyor. İradi yönlerinde kusur, eksiklik ve noksanlık bulunsa da gayriiradi olan yönlerinde en ufak bir kusur ve noksanlık bulunmuyor. Çünkü gayriiradi yönlerinde usta ve sanatkâr Allah’tır. Allah kalbi ve ağzı kusursuz bir tevhit sanatı olarak yaratmış, ama insan bu sanatları alıp küfür ve şirkte kullanarak kusurlu ve lekeli hale sokuyor.

Mesela, Ebu Cehil'in kalbi ve dili küfür kusarken, cesedi ve cesedindeki harika sanatlar tevhidi haykırıyor, imana dair delilleri ilan ediyor. Yani Ebu Cehil'in simasında da Rahmanın tevhit sikkeleri görünüyor. Ebu Cehil'in iradi olarak bu cihazları küfürde kullanması, o cihazların yaratılış vecihlerini lekeleyemiyor, yok edemiyor.

Öyle ise sebepler hem kusura hem de tevhidin dellalı olmaya aynı anda mazhar olabiliyorlar. İkisinin cemi muhal bir durum değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Erdem93352
"İnsan, imân ile insanda tezâhür eden san’at-ı İlâhiye ve nukuş-u esmâ-i Rabbâniye itibâriyle bir kıymet alır. Küfür, o nisbeti kat’ eder. O kat’dan san’at-ı Rabbâniye gizlenir, kıymeti dahi yalnız madde itibâriyle olur." cümlesi ile yukarıda yaptığınız "Ebu Cehil'in kalbi ve dili küfür kusarken cesedi ve cesedindeki harika sanatlar tevhidi haykırıyor, imana dair delilleri ilan ediyor. Yani Ebu Cehil'in simasında da Rahmanın tevhit sikkeleri görünüyor." yorumu çelişmiyor mu?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Çelişmiyor çünkü kıymet ve gizlenmek insan açısındandır yani İlahi sanatlar insanın aleminde gizlenir demektir. Yoksa bedenin, cesedin maddenin üzerinde ki nakışlar aynen devam ediyor. Gündüze karşı gözünü yuman ancak kendine gece yapar. Kendi dışında kalan her şey halen ışıklıdır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...