"Ancak o rahmetin şenindendir ki, firak-ı ebediyi hicran-ı layezaliye, hicran-ı layezaliyi firak-ı ebediye ve adem-i mutlakı da her ikisine musallat eder ki, o firakların, o hicranların kökleri ortadan kalksın." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hicran-ı layezeli, ebedi yokluktan kaynaklanan ızdırap ve acı demektir. Firak-ı ebedi ise ebedi, sonsuz ayrılık demektir.

İkisinin birbirine musallat olmsı ve birbirlerini yok etmesini şöyle bir örnek ile izah edebiliriz.

Mesela, su bana musalllat olsa ne olur? Ben ıslamnış olurum. Deprem bize musallat olsa ne olur? Her taraf tahrip olur. Peki yokluk, bir adama musallat olsa ne olur? Adam yok olur.

Şimdi, bu soru ve cevaplardan yola çırkarak cümleyi izah edelim:

Ebedi hicranı ortaya, bir yere koyalım. Sonra ebedi ayrılığı / firakı getirip ona musallat edelim. Ebedi hicranın durumu ne olur? Ebedi hicranı, ebedi ayrılığa uğrar. Yani insan ile ebedi hicran arasında ebedi bir ayrılık olur, ama yok olmaz.

Tersini yaptığımızda ise, bu kez ebedi ayrılık ebedi hicrana uğrar. En son olarak adem-i mutlak olan ebedi yokluğu ikisine musallat etsek ne olur? Cevap: İkisi de (EBEDİ AYRILIK VE EBEDİ HİCRAN) ebedi yok olur. Peki, yok yok olunca, ne olur? Cevap: Var olur.

Dolayısı ile ebedi yoluk değil, ebedi varlık olacaktır. Allah'ın rahmeti ve merhameti ebedi yokluğa müsaade etmeyecektir. Bazı rivayetlerde kıyametin kopmasından sonra, ölüm denen hakikat, bir koç şeklinde getirilip kesilecektir. Yani ölüm yok edilecektir. Ölümün yok edilmesi sonsuz yaşamak demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...