"Ancak zaman-ı halde eşya arasında küçük, cüz'î bir alâka olur. Binaenaleyh ehl-i dalaletin yekdiğerine olan uhuvvetleri, binler senelik uzun bir zamanda bir dakika kadardır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yani, gafletle bakan adam, âlemin mevcudâtını düşman gibi muzır telâkki ederek tevahhuş eder. Ve eşyayı ecnebîler gibi görür. Çünkü, dalâlet nazarında mâzi ve istikbâl zamanlarındaki eşya arasında uhuvvet, kardeşlik rabıtası ve bağlanış yoktur. Ancak eşya arasında küçük, cüz'î bir alâka olur. Binaenaleyh, ehl-i dalâletin yekdiğerine olan uhuvvetleri, binler senelik uzun bir zamanda bir dakika kadardır."(1)

Allah hesabına olmayan anılar, hayatlar, ilişkiler, kardeşlikler, dostluklar, hayata bakışların hepsi güdük, akim, kısır ve neticesizdir. Hatta kâfirlerin hayatı zamanın en alt birimi olan bir salise kadardır ya da çabuk geçen bir an-ı seyyaleden ibarettir. Hayata kâfirce bir bakış açısından eşya ve aralarında ilgi ve alaka da buna göre anlık ve anlamsız oluyor. Ancak eşya arasında küçük, cüz'î bir alâka olur.” cümlesi de bu inceliğe işaret ediyor.

Mesela, pesimist (karamsar) birisi her şeyi karamsar olarak okur ve anlar, hayatı da ona göre şekillenir. Optimist (iyimser) birisi ise, her şeyi iyimserlik penceresinden izler, hayatı da ona göre algılar. Kırmızı gözlük nasıl eşyayı kırmızı gösteriyor ise, siyah gözlük de eşyayı siyah gösterir.

Münkir kâinatı anlamsız, işe yaramaz ve tesadüfün oyuncağı olarak gördüğü için, her şey ona azaplı ve sıkıntılı olarak yansır. Mümin ise her şeyin anlamlı, faydalı ve Allah’ın tedbir ve dizgini elinde olduğunu bildiği için, her şey ona sevimli ve huzurlu olarak yansır.

Müminin, insanlar ve eşya ile kurduğu ilişki devamlı, baki ve sağlam bir ilişki iken, kâfirinki bir o kadar fani ve çürük bir ilişkidir. Kâfir eşya ile faydalandığı kadar ilgili iken, mümin eşyaya Allah ve ahirete vesile olduğu cihetle ilgilidir ve bu ilgi süreklidir; küfürdeki gibi güdük ve akim değildir.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Dokuzuncu Lem'a'nın Tercümesi, İkinci Bab.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...