"Arkadaş! Bilhassa muztar olanların dualarının büyük bir tesiri vardır. Bazen o gibi duaların hürmetine, en büyük bir şey en küçük bir şeye müsahhar ve mutî olur. Evet, kırık bir tahta parçası üzerindeki fakir ve kalbi kırık..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Arkadaş! Bilhassa muztar olanların dualarının büyük bir tesiri vardır. Bazen o gibi duaların hürmetine, en büyük bir şey en küçük bir şeye musahhar ve muti olur. Evet, kırık bir tahta parçası üzerindeki fakir ve kalbi kırık bir mâsumun duası hürmetine, denizin fırtınası, şiddeti, hiddeti inmeye başlar. Demek dualara cevap veren Zat, bütün mahlûkata hâkimdir. Öyleyse, bütün mahlûkata dahi Hâlıktır."(1)

Dua denilince hatırımıza evvela “kavlî dua”, yani dil ile yaptığımız dualar gelir. Nur Külliyatında kavlî dua dışında ayrıca fiilî dua, istidat lisanıyla dua, ihiyac-ı fıtrî lisanıyla dua ve lisan-ı ızdırar ile duaya da yer veriliyor.

Bu mevzuda bir hususa temas etmek gerekiyor: Bu dört çeşit duâ kesin hatlarla birbirinden ayrılmış değildir. Bir insan, lisan ile duâ ederken, bedeni de ihtiyac-ı fıtrî lisaniyle duâ etmekte, istidadı da inkişaf etmek için kendine mahsus bir duâda bulunmaktadır. Aynı şahıs, ızdırar haline düştüğünde kavlî duâ ile birlikte lisan-ı ızdırar ile de duâ eder.

Burada, ızdırar lisanıyla yapılan dualara bir misal verilmiş ve bu duaların büyük bir tesiri olduğu kaydedilmiştir.

Yine Külliyatta, Yunus aleyhisselamın kıssasından söz edilirken, “O vaziyette esbab bilküllîye sukut etti” buyurulur. İşte sebeplerin tamamının hiçbir şey yapacak halde olmadıkları o ızdırar halinde, Hz. Yunus’un yaptığı dua kabul olundu ve inayet-i İlâhîye ile selamet sahiline çıkması nasip oldu.

Demek ki, insan kendisinde bir güç ve kuvvet hissettiği, sebeplere az da olsa güvendiği müddetçe ızdırar halini yakalayamaz. İnsan, sonsuz aciz, fakir ve nakıs olduğunu tam hissettiği zaman ızdırar halindedir ve duası, İnşallah, makbul olur.

"Veya lisan-ı ıztırariyle bir duadır ki, muztar kalan her bir zîruh, kat'î bir iltica ile dua eder, bir hâmî-i meçhulüne iltica eder, belki Rabb-i Rahîmine teveccüh eder."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Katre'nin Zeyli.
(2) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

isahalim

Izdırar durumlarına şunlar da örnek olabilir mi: HENDEK SAVAŞINDAKİ çaresiz anda  düşmanın rüzgarla dağılıp gitmesi, FİL OLAYI (FİL SURESİ) , HZ. NUH peygamberin çaresiz kalınca ettiği dua ve kabulü, HZ. YUNUS'tan başka HZ. YAKUB'un oğlu için çaresizce döktüğü göz yaşları ve neticede HZ. YUSUF'a kavuşması... BUNLARIN TÜMÜ DE IZDIRAR kapsamına girmez mi? 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Saydıklarınızın hepsi ızdırar dualarıdır. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...