Block title
Block content

“Arkadaş! Esbab ve vesaiti insan kucağına alıp yapışırsa, zillet ve hakarete sebeb olur.” deniyor. Ancak netice için esbaba müracaat etmemiz de gerekiyor. Bu cihtten bakınca burada geçen hakikatı nasıl anlamamız gerekiyor ?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tevekkül ile tembellik görünüşte birbirine yakın durur. Tevekkül; sebeplere müracaat ettikten sonra neticeyi Allah’tan beklemektir. Tembellik ise, sebeplere müracaat etmeden neticeyi beklemek demektir. Yani buğday başağını elde etmenin yolu tarlayı sürmek, tohumlamak, sulamak vs,.. en sonunda da neticeyi Allah’tan bilmek ve beklemektir. Şayet tevekkül ediyorum zannı ile tarlayı sürme  ve tohumlama işini yapmadan neticeyi beklersek, neticeye hiçbir zaman ulaşamayız, tembellik etmiş oluruz.

Allah kainatta sebeplere de bir görev ve değer vermiştir. İş ve icraatlarını da sebepler vasıtası ile icra ediyor. Bu yüzden insanları da sebeplere riayet etmeye davet ediyor. Bu sebeplere riayet etmek Allah’ın rububiyet ve uluhiyetine zıt bir şey değildir. Zira sebepler sadece bir şart ve perdedir, yoksa hakiki icraatçı değildirler.

Şayet sebepleri neticenin hakiki sahibi ve icracısı bilip, ona el açıp, ondan bilirsek, o zaman zillet ve hakarete sebep olur. Yoksa sebeplere sadece bir perde noktasından ya da İlahi bir kural gereği müracaat etmek, zillet ve hakaret değil, tam aksine tekvini bir ibadettir. Yani çiftçinin tarlasını sürüp ekmesi ve ilaçlaması zillet ve hakaret değil, Allah’ın tekvini şeriatına itaat etmesi demektir. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...