"Arkadaş! Nefis, tembellik saikasıyla vazife-i ubudiyetini terk ettiğinden, tesettür etmek istiyor. Yani, onu görecek bir rakibin gözü altında bulunmasını istemiyor. Bunun için bir Hâlıkın, bir Mâlikin bulunmamasını temennî eder." Remzin tamamının izahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İkinci Lem’ada, “her bir günah içinde küfre giden bir yol olduğu” beyan ediliyor ve üç ayrı örnekle konu açıklanıyor. Bu ders, o Lem’anın bir çekirdeği gibidir.

Rakîb, “murakabe eden, gözetleyen, görüp kontrol eden” demektir. İnsanı gözetleyen çok sayıda melek vardır. Bunların bir kısmı Cenâb-ı Hakk’ın bu en harika eserini tefekkür etmekle görevlidirler. Bir kısmı ise, arza halife olarak yaratılan bu üstün varlığın sevaplarını ve günahlarını kaydederler. İşte insan kulluk görevini aksattığında ve günahlara girdiğinde, günahlarını yazan meleklerden saklanmak ister.

Allah’ın bir ismi de Rakîb’dir. Nefis işlediği günahlar ve yaptığı isyanlar dolayısıyla kendisini ve bütün işlerini yaratan Hâlık’ından ve Malik’inden gaflet etmek ister. Sonra içinde bir inkâr arzusu uyanır. Bu arzunun sonucu olarak bir yaratıcı olmadığını önce temenni eder, sonra mülahaza eder, yani yaratıcının olmamasını düşünce planında ele alır. Sonra tasavvur eder, bu düşüncesini zihninde şekillendirir. Bu safhaların sonunda onun inkârına gider.

Nefis, ibadet külfetinden kaçmakla bir hürriyet kazandığını zanneder. Halbuki, ruhunu ve kalbini “sahipsiz olma, hamisiz olma, ölümü hiçlik ve yokluk görme” gibi nice sıkıntılara maruz bırakır. Bunun farkına varabilse derhal tövbe ederek kulluk görevine avdet edecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...