Block title
Block content

"Arkadaş, topraktan ve toprağa inkılâp etmekten, kabirden ve kabre girip yatmaktan tevahhuş etme!" cümlesinin geçtiği yer ile ilgisi ne olabilir?

 
Soru Detayı:

Üstadın bu sözünün konunun bahsiyle ilişkisi nedir acaba ?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Toprak, tecelliyat ve cilvelere en yüksek bir ayinedir. Evet, kesif bir şeyin ayinesi ne kadar lâtif olursa, o nisbette suretini vâzıh gösterir. Ve nurânî ve lâtif bir şeyin de ayinesi ne kadar kesif olursa, o nisbette esmânın cilvelerini cilâlı gösterir. Meselâ, hava ayinesinde, yalnız şemsin zayıf bir ziyası görünür. Su ayinesinde şems ziyasıyla görünürse de elvân-ı seb’ası görünmüyor. Fakat toprak ayinesi, çiçeklerinin renkleriyle, şemsin ziyasındaki yedi rengi de gösterir. اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ olan hadîs-i şerif, bu sırra işareten şehadet eder. Öyleyse, arkadaş, topraktan ve toprağa inkılâp etmekten, kabirden ve kabre girip yatmaktan tevahhuş etme!"(1)

Allah’ın isimlerinin en açık, en parlak ve en berrak bir şekilde tecelli edip görüldüğü toprak, öyle korkulacak, ürkütecek bir şey değil ki, insan bedeninin ölümle toprağa karışması dehşetli ve vahşetli olsun. Toprak unsurlar içinde Allah’ın isimlerine en iyi hizmet eden bir unsurdur, böyle bir unsurdan insanın korkması çekinmesi gerekmez, denilmek isteniyor.

Öyle ki toprak, yani kabir insanın sonsuz hayata ve dirilişe geçeceği tek kapı tek köprüdür. Dolayısı ile kabrin dünyaya bakan kısmı her ne kadar sevimsiz ve korkunç gibi görünse de ahiret bakan ciheti gayet güzel ve sevimlidir.

Özetle toprak, insanı ahirete vermek için alır.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Şule.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...