"Arkadaş! Zâhire nazaran, haşirde, ecza-yı asliye ile ecza-yı zâide birlikte iade edilir. Evet, cünüp iken tırnakların, saçların kesilmesi mekruh ve bedenden ayrılan herbir cüz'ün bir yere gömülmesi sünnet olduğu, ona işarettir..." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kezalik, birbiriyle ülfet peyda eden ve herbirisi yerini tanıyan ve bir derece yontulmuş taşlar gibi kesb-i letafet eden bedenin zerratı, ölümle dağıldıktan sonra, haşirde, Hâlıkın izniyle, İsrafil'in borusuyla o zerrat-ı asliye ve esasiye içtimaa dâvet edildikleri zaman, pek kolay içtima ederler ve beden-i insanîyi yine eskisi gibi teşkil ederler. Maahâzâ, kudret-i ezeliyeye nisbeten en büyük, en küçük gibidir; hiçbir şey o kudrete ağır gelemez."

"Arkadaş! Zâhire nazaran, haşirde, ecza-yı asliye ile ecza-yı zâide birlikte iade edilir. Evet, cünüp iken tırnakların, saçların kesilmesi mekruh ve bedenden ayrılan herbir cüz'ün bir yere gömülmesi sünnet olduğu, ona işarettir. Fakat tahkike göre, nebatatın tohumları gibi "acbü'z-zeneb" tabir edilen bir kısım zerreler, insanın tohumu hükmünde olup, haşirde o zerreler üzerine beden-i insanî neşv ü nema ile teşekkül eder."
(1)

Yukarıdaki ifadelerde Üstat haşrin hangi suretle olacağına dair iki farklı görüşü zikretmiştir. Ama Risale-i Nur mesleğine uyumlu olan fikir ehli tahkikin fikri olan tohumun filizlenmesi gibi insanın esasını teşkil eden acbü’z zeneb ten tekrar inşa edilmesi fikridir. Bu fikre göre dağılmış zerrelerin toplattırılmasına gerek olmadan Allah o acbü’z zenebden yeniden vücutları ihya ve inşa eder. Zaten gözümüz önünde Allah bunun benzerlerini çokça yapıyor ve bize gösteriyor. Mesela insanın ilk yaratılışının bir damla su olması bütün bitki ve hayvanatın bu suret ile yaratılması gayet mukni ve ispata kafidir.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Dördüncü Ayet Tefsiri

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...