Arkadaşlarla konuşurken Üstad'ın şirket-i maneviye hususunda dayandığı âyet ve hadisler soruldu. Bu konuda yardımcı olur musunuz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şirket-i manevi, Üstad Hazretlerin bir çok ayet ve hadislerden tahric ettiği, Risale-i Nurlarda geçen bir kavram ve terimdir. Şirket-i manevi ve iştirak-i amele dolaylı ya da doğrudan işaret ve teşvik eden ayet ve hadisler pek çoktur, bunlardan bazılarını burada numune olarak takdim edelim:

Cemaat rahmettir, tefrika (ayrılık çıkarma) ise azaptır.”(1).

"Üç kişi bir köyde veya sahrada bulunur ve cemaatle namaz kılınmazsa, şeytan onlara hâkim olur. Öyleyse cemaatten ayrılma. Çünkü kurt ancak sürüden ayrılan koyunu yer."(2)

"Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ateş yakılması için odun toplanmasını emretmeyi, sonra da namaz için ezan okunmasını, daha sonra da bir kimseye emredip imam olmasını, sonra da cemaatle namaza gelmeyenlere gidip evlerini yakmayı düşündüm."(3)

“Yatsı namazında cemaatte bulunan kimseye, gecenin yarısına kadar namaz kılmış gibi sevap vardır. Yatsı ve sabah namazlarında cemaatte bulunan kimseye ise, bütün gece namaz kılmış gibi sevap vardır.”(4)

"Biz Kur’ân’ı indirdik Kadir Gecesi. Bilir misin nedir kadir gecesi? Bin aydan daha hayırlıdır kadir gecesi! O gece Rab’lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner... Artık o gece bir esenliktir gider... Tâ tan ağarana kadar..."(Kadir, 97/1-5)

Cenab-ı Hak fazl ve kereminden ibadetlere bire on, bazen bire bin bazen de Kadir Gecesi'nde olduğu gibi bire otuz bin sevap veriyor. Hatta Kadir Gecesi tek bir gece iken, ihya eden için bin aydan daha çok sevaplı ve hayırlı bir gece olabiliyor. Bunların hepsi ayet ve hadislerle sabittir.

Şahsi namaz ile cemaat ile kılınan namazın arasındaki sevap farkı "iştirak-i amele" işaret eder. Demek cemaatin olduğu yerde sevap ve rahmet var, bireyselliğin olduğu yerde ise tefrika ve daha az sevap var. Buna benzer bir çok ayet ve hadisten manevi şirketi tahric etmek mümkündür.

Dipnotlar:

(1) bk. Ahmed bin Hanbel, 4/145.

(2) bk. Ebû Dâvûd, “Salât”, 47.

(3) bk. Buhârî, “Ezân”, 29, 34; Müslim, “Mesâcid”

(4) bk. Tirmizî, Salât 165. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 47.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

mustafa kayapalı
Bu ayet ve hadislerin iştirak-i amale delaleti çok zayıf. Belki "Bir hayra vesile olan onu işlemiş gibi olur." hadisinin delaleti daha kuvvetli gibi görünüyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Münzeviii

İlginiz ve cevapları geciktirmeden verdiğiniz için Allah razı olsun... Onların işleri aralarında şura iledir , bu ayetin de bu konuya bakan ciheti var mı?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bu ayetten bu mana çıkarılabilir. Malum ayetlerin sarih manasından başka işari ve remzi manaları da bulunuyor. Bu ayetin işari manasından da böyle bir anlam çıkarmak mümkün. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Münzeviii

Ben şahs-ı mânevi sormuştum, peki şirketi manevi ve şahsi manevi arasındaki fark nedir

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Şahs-ı manevî: Bir şahıs olmayıp kendisine bir şahıs gibi muamele yapılan şirket, cemaat gibi ortaklıklar. Belli bir kişi olmayıp bir cemaatten meydana gelen manevî şahıs. Bir topluluğun taşıdığı manevî kuvvet ve meziyetler.

Şirket-i maneviye ise, manevî kâr için ortak çalışma yapan fertlerin kazanç müessesesi anlamına gelmektedir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Josef Müslim

Bu ayet ve hadislerin konuyla irtibatı yok denecek kadar az. Böyle esassız, delilsiz bir şey olamaz değil mi üstadın ifadesi.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...