Block title
Block content

Arşı taşıyan melekler arasında, bildiğimiz dört büyük melek de var mıdır? Ayrıca bunlar gibi büyük melekler var mıdır, varsa görevleri nelerdir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Arş-ı A’zam ism-i a’zamın mazharı olduğundan, arşı taşıyan meleklerin havass-ı kerrûbiyyunun denilen ve mekandan münezzeh ve her şeye her şeyden daha yakın Cenab-ı Hakk’a (bu’diyetimiz noktasından) daha yakın büyük meleklerden olduğu muhakkaktır. Fakat kaynaklarda hamele-i arş meleklerinin dört büyük meleklerle alakasını anlatan bir kaynak bulamadık. Yalnız Erzurumlu İbrahim Hakkı hamele-i arş meleklerinden birisinin Hz.İsrafil olduğunu söylemektedir. (1)

Bazı rivayetlerde hamele-i arş diye adlandırılan bu dört meleğin insan, sevr, nesir(kartal) ve leys(=esed=aslan) suretinde olduğu ifade edilmektedir.

*İbn-i Huzeyme/Tevhid/Bab-ı Zikrü’l-Ahbar’i-l-Me’sure/no:245

Beyhaki/El-esma ve’s-sıfat/ Bab-ı Mâ cae fî’l-Arşi ve’l-kürsi/no:817

"Evet bal arısının ve hayvanatın ilhamatından tut, tâ avam-ı nâsın ve havass-ı beşeriyenin ilhamatına kadar ve avam-ı melaikenin ilhamatından, tâ havass-ı kerrûbiyyunun ilhamatına kadar bütün ilhamat, bir nevi kelimat-ı Rabbaniyedir." (Mektubat)

Bu ifadeden anlaşılıyor ki havass-ı kerrûbiyyun veya melâike-i izam denilen sayısını Cenab-ı Allah'ın bileceği çok sayıda büyük melekler bulunmaktadır.

(1) bk. Marifetname, s .27, 1996, Alem Yayıncılık.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...