"Arz, takvâ üzerine tesis edilmiş bir mescid hükmündedir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kuvve-i şeheviye ile arzda fesat hasıl olur; kuvve-i gazabiyenin tecavüzüyle katl ve kıtale mahal olur. Halbuki arz, takvâ üzerine tesis edilmiş bir mescid hükmündedir. وَ ise, fesat ile sefk gibi iki rezileyi birbirlerine atf ve cem eder. Çünkü fesat, sefk-i dimâya sebeptir."(1)

İnsanlar dışında dünyada yaşayan her varlık Allah’ın emrine tam itaat ederken, insanlar şehvet ve öfkesine yenik düşüp bu itaat zincirini kırıyorlar. Oysa Allah insanı iman ve itaat etmesi için dünyaya göndermiştir.

İnsan iman ve itaati, yani takvayı terk ederse o zaman hem gönderilme amacına hem de dünyanın kurulma gayesine ihanet etmiş oluyor. Bu da dünyanın harap edilmesinin bir gerekçesi bir sebebi olur.

Kıyametin kopma gerekçelerinden birisi de insanların azgınlaşıp küfür ve gaflete girmeleridir.

“Ben cinleri ve insanları, sırf beni tanıyıp yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat, 51/56)

Bu ayetin mana-yı muhalifi "Beni tanımayan, bana ibadet etmeyenleri yaşatmam ve dünyayı onlara beşik ve ev yapmam." diyor. Demek dünyanın devamı insanların takva ve ibadetine bağlı kılınmıştır.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Sûresi 30. Âyetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...