Block title
Block content

"Arzın medar-ı senevisi altında bulunan cehennem-i kübra..." Cehennem-i kübra nasıl arzın medar-ı senevisinin altında olabilir? Alt, üst gibi ifadeler kainat için kullanılabilir mi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Arzın medar-ı senevisi"  tabiri, dünyanın hemen altı anlamına gelmiyor. Dünyanın ve dolayısı ile güneş siteminin, belki güneş sisteminin bağlı olduğu daha büyük başka bir sistemin çizdiği dairenin altı demektir. Yani kainat sürekli genişliyor ve içindeki sistemler belli bir noktaya giderek, büyük ve anlaşılması çok zor bir daireyi çiziyor. İşte büyük cehennem bu çizilen dairenin altındadır, yoksa şu içinde yaşadığımız köhne dünyanın hemen altında demek değildir.

Kainatın altı ve üstü nispi bir kavramdır; cennet, cehenneme nispetle üstte olduğu için, cehennem de cennete nispetle alta olur. Tıpkı bir binanın altı ve üstü, sağı ve solunun nispi olması gibi.

Alt ve üst kavramları nispet edilen şeye göre değişiyor. Öyle ise cennete nispetle cehennem alttadır, denilebilir.

Soruda geçen yeri okumak için tıklayınız:

Mektubat, Birinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...