"Arzın merkezinde mevcut ve bilâhere tezahür edeceği, mümkinattandır." Cehennem bilahare tezahür edecekse, Miraç'ta cehennem ehlinin görünmesi nasıl izah edilebilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ehl-i sünnet inancına göre, cennet ve cehennem yaratılmışlardır ve şu an mevcutturlar.(1)

Cennet ve cehennemin bilahere tekmil olması sekenesiz olmaları ile ilgilidir. Yani "cennet ve cehennem fiziki anlamda hâlihazırda mevcut ve yaratılmıştır" lakin, yerin merkezindeki küçük cehennem ve bu iki menzilin sakinleri henüz cennet ve cehenneme dahil olmadıkları için, "cennet ve cehennem boş ve hâlidirler" bunların da dahil olması ile tam tekmil olacaklar demektir.

Mutezilenin iddia ettiği gibi, "Cennet ve cehennem fiziki anlamda henüz yaratılmadılar." demek batıl bir bakış açısıdır.

Peygamber Efendimiz (a.s.m)'in miraçta cennetlik ve cehennemlikleri görmesi meselesine birkaç açıdan bakılabilir:

Birincisi; Peygamber Efendimiz (a.s.m) alem-i bekaya girmekle zaman üstüne çıkmış, geçmiş ve geleceği hazır zaman gibi görmüştür. Çünkü o makamda zaman mefhumu yoktur. Bütün zamanları bir anda kuşatan Allah'ın ilminin yansımaları vardır. Bu sonsuz ilmin cilvelerine mahzar olan Hz. Peygamber (asm) de gelecekte olacak şeyleri o anda görmüştür.

Veya o hadiselerin yansımalarını misal aleminde görmüştür. Misal aleminde her şeyin imajı alınıp arşivlenmiştir.

Veya levh-i mahfuza bakıp görmüş de olabilir. Malum levh-i mahfuz her şeyin son hali ile kaydedildiği bir canlı levhadır. Biz televizyondan 50-60 yıl önce çekilmiş bir filmi nasıl canlı gibi izleyebiliyorsak, Allah da Habibine geleceği canlı bir film gibi izletebilir.

(1) bk. Ömer en-Nesefî, Akaidü'n-nesefi, s. 8; Ebü’l-Münteha, Şerhu fıkhi’l-ekber, s.26.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...