Block title
Block content

"Arzın sahifesinde üç yüz binden ziyade envaı kudret ve kader kâlemiyle, ahsen-i sûret üzere yazar." cümlesinde kast edilen kimlerdir? Eğer kast edilen bütün mahlukat ise; insanın ahsen-i takvimde yaratılmasıyla nasıl bağdaştırabiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Ahsen-i sûretle yazma ve yaratma” ifadesi diğer canlılar için de kullanılabilir. İmam Gazalî Hazretlerinin “Daire-i imkânda daha ahsen yoktur.” buyurması bunun açık delilidir. Yani her varlık kendi mahiyetine göre en güzel şekilde yaratılmıştır.

Bu hakikatin misalleri saymakla bitmez. Sadece bir örnek vermekle yetinelim:

Tavuğun uçmaması, kuşlara göre bir noksanlık gibi görünür, ama tavuğun güzelliği uçmayışındadır. Uçsaydı o da bir başka cins kuş olurdu ve “insanlara hizmet etme” gibi üstün bir şereften mahrum kalırdı.

Her varlık en güzel şekilde yaratılmıştır. Çünkü, her varlık esmâ-i hünsanın nakışlarından, tecellilerinden meydana gelir. İlâhî isimlerin hepsi güzel olduğu gibi onların aynaları olan mahluklar da güzeldirler. Ancak, bu güzeller içinde insanın ayrı bir yeri vardır. O, Kur’an-ı Kerimde “ahsen-i takvim” diye sözü edilen en ileri mertebede bir mahluktur. Bütün İlâhî isimlere ve her ismin de azami mertebesine mazhardır. Kabiliyeti, istidatı çok geniş, çok yüksek ve çok derindir. Öyle ki, Nur Küllîyatında “İnsanın bir ferdi sair hayvanatın bir nev’i hükmündedir.” buyrulmuştur. Yani iki insan arasındaki fark iki tür arasındaki fark kadar olabilmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...