Block title
Block content

"Âsâr-ı Sâniin zaruriyatı, mahfiyat-ı san’atına burhandır. İkisi beraber bu meseleyi ispat eder." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Tenbih"

"Nasıl ki, zaruriyattan nazariyat istintac olunur. Öyle de âsâr-ı Sâniin zaruriyatı, mahfiyat-ı san’atına burhandır. İkisi beraber bu meseleyi ispat eder."(1)

Bu küçük paragrafın en kısa anlamı; Allah’ın göz önünde olan yaptıkları, gelecekte yapacaklarının bir teminatı ve bir garantisi oluyor. Göz önünde olan bitenleri kabul edip bir benzeri niteliğinde olan gelecekte yapacakları hakkında şek ve şüphe içine girmek, ancak ahmaklık ile izah edilebilir.

Kainat ve içindeki o benzersiz sanat ve eserler, Allah’ın halihazırdaki icraatlarıdır, ahiret hayatı ise mahfi, yani gizli ve görünmeyen icraatlarıdır. Kainata bakan bir adamın, "Acaba Allah söz verdiği gibi ahireti yaratabilir mi?" gibi yersiz ve anlamsız bir endişe ve şüphe içine düşmesi ahmaklıktan başka bir şey değildir.

Kainat bizi ahirete iman etmeye zorlayan bir zaruret oluyor. Çünkü kainatı yoktan var eden bir kudret, elbette kainattan ve yoktan var etmekten daha kolay daha rahat daha makul olan ahireti de yaratabilir. Kainatın varlığı ahiretin varlığını gerekli kılan bir ön delil bir ön ispat oluyor.  

Üstadımızın bahsin devamındaki şu cümlesi meseleyi çok veciz bir şekilde özetlemektedir:

“Evet, bir dağı kaldıran, bir hokkayı kaldırabilmekten tereddüt etmek, sırf safsata etmektir.”(2) 

Gözü önünde Ağrı dağını kaldırmış bir güce, "Acaba şu küçük taşı kaldırabilir mi?" demek ahmaklıktır.

Dipnotlar:

(1) bk. Muhakemat, Üçüncü Makale (Unsuru'l-Akide).
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...