"Asfiyâ", "sıddîkîn," "evliya" ve "veli" kavramlarını ve aralarındaki farkı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Asfiya" ilim, irfan ve velayeti şahsında cem eden büyük İslam âlimidir.

"Evliya ya da veli", nefsine değil, daima Cenab-ı Hakk'ın rızasına tâbi olmağa çalışan, ibadet ve taatte, takva ve riyazatte çok yüksek mertebelere ulaşıp Allah’ın mahbubu ve karibi olan büyük ve ender zatlardır. Bu zatlarda, asfiyalarda olduğu gibi ilmi bir derinlik olmayabilir. Hatta çok safi kalp evliyalar var ki ilim onlarda çok azdır.

"Sıddık" kelime olarak çok doğru, çok dürüst demektir. Istılah manası ise hakta ve doğrulukta şiddetli sebat ve sarsılmamak anlamına geliyor.

Dünyanın en azaplı hâli ile en cazip ve çekici hâli, sıddık birisini yolundan şaşırtmaz, istikametini bozamaz. Kalbindeki iman öyle bir seviyededir ki dünyanın hiçbir hâli bu kimseyi sarsmaz ve yolundan çevirmez, imanı çelik gibi metin ve sağlamdır.

Sıddıkiyet makamı, nübüvvet makamından sonra gelir ki bu makamın piri Hazreti Ebu Bekir (ra)’dır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...