Aşire, en küçük zaman dilimi midir? Eğer en küçük zaman dilimi ise, mevcudat film kareleri gibi art arda farklı konumlarda, yoktan var edilip o şekilde mi hareket yaratılıyor? Eğer böyle ise "ân-ı seyyale"yi nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri

"Zamanın hakikati, levh-i mahv ve ispattır."

diyor. Yani, zaman denilen şey, eşyanın gayb aleminden, yani Allah’ın ezeli ilminden çıkıp, şehadet ve varlık alemine girip, orada göründükten sonra, hareket ederek, zahiri cisimlerini bırakıp, tekrar Allah’ın ilmine, ya da alem-i ahirete gitmesinden ibarettir.

An-ı Seyyale: Gelip geçici olan en kısa olan zaman dilimi demektir. Seyyale, bir şeyin suretle geçmesine kinayedir. Yani zaman denilen şey öyle bir suretle gelip geçiyor ki, suyun süratle akması gibi akıp gidiyor demektir.

Bu tabirlerin hepsi, zaman kavramının şimdiki boyutunun darlığına ve kısalığına işaret içindir. İnsanlık, zamanın şimdiki boyutunun en alt birimi olarak saliseyi kullanıyor. Salisenin de elbette alt birimleri vardır. Onları da görebilse idik, zaman ve varlık dediğimiz şeyin ne kadar az ve dar bir alanda hapsolduğunu görecektik. Zamanın bu hakikatinden ve azlığından yola çıkarak İbn-i Arabi gibi makbul zatlar, zaman ve varlık kavramını inkar sadedinde "La mevcuda illa Hu" demişler. Yani Allah’tan başka varlık yoktur, varlık ancak ona layık demişlerdir.

Aşire de aynı şekilde zamanın azlığına ve kısalığına işaret eden bir kavramdır. Müddetin çok anlık ve defi olduğuna bakıyor. Peygamber Efendimizin (asm) miraca aniden çıkması ve aniden gelmesine kinaye olan bir tabirdir aşire. Peygamber Efendimiz (asm) miraçtaki bütün o işleri zamanın en küçük biriminin hızına binerek yapmış demekte bir sakınca olmaz. Tam nuraniyet sırrı ile, zaman ve mekan âdeta yok olma kıvamına kadar gelip hassasiyet kazanıyor. Yani zaman mefhumu Peygamber Efendimiz (asm) için alabildiğine incelip letafet kesbediyor, adeta bir anda bütün işleri görebilecek bir kıvama geliyor demektir. Buna beka alemine girmek demek de mümkündür. Ama ne kadar incelip nuranileşse de Peygamber Efendimiz (asm) zaman ve mekân mefhumunun içindedir. Zira zaman ve mekân mefhumunun içinden kimse kurtulamaz. Zaman ve mekândan münezzeh olan sadece Allah’tır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...