Block title
Block content

"Asırlara göre şeriatler değişir." Bu cümleyi izah eder misiniz, asırlar denilmesinin hikmeti ne olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Asır" burada yüz yıl anlamında değil, bir devrelik zaman, bir dönem, bir evre, bir aşama anlamında kullanılıyor.

İnsanlığın sosyal ve kültürel hayatı düz bir hat üzerinde, basitten mükemmele doğru değişerek ve gelişerek tekemmül ediyor. Bu yüzden bir dönemde gayet gerekli ve geçerli olan bir âdet bir hüküm bir kanun, başka bir dönemde gayet gereksiz ve geçersiz olabiliyor.

Nasıl insan, bebeklik dönemindeki elbiselerini çocukluk döneminde giyemiyor ise, aynı şekilde ilk insan dönemindeki içtimai hayatın basit kuralları ile sonraki karmaşık ve gelişmiş olan içtimai düzeni idare etmek mümkün değildir.

Bu sebeple Allah sosyo-kültürel gerçekliğe uygun olarak farklı şeriatlar gönderiyor. Tabi burada şeriatın iman, ibadet ve ahlak kısmı değişmiyor, değişen sadece insanların sosyal, kültürel ve siyasi yaşamı ile ilgili kurallardır.  

İnsanlık belli bir kıvama belli bir olgunluğa belli bir içtimai seviyeye gelince, artık farklı şeriatlara farklı peygamberlere ihtiyaç kalmıyor. Bu durumda son peygamber son şeriat ile gönderiliyor. Bundan sonra ortaya çıkacak ufak tefek ayrıntı ve ihtiyaçlar da mezhep ve içtihatlarla hallediliyor. Yeni bir dine yeni bir şeriata yeni bir peygambere ihtiyaç kalmıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...