Block title
Block content

"Asker, pâdişahından aldığı türlü türlü nişanları, resmî vakitlerde takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifâtât-ı âsârını gösterdiği gibi,.. Sen dahi esmâ-i İlahiyenin cilvelerinin sana verdikleri letâif-i insâniye murassaâtıyla süslen..." İzahı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Resmi tören ve merasimlerde, üzerimize türlü türlü elbiseler, nişanlar giyip liderlerin önünden geçiyoruz; kendimizi onlara gösteriyoruz. Taktir ve beğenilerini kazanmaya çalışıyoruz.

Aynen öyle de; bizler, Allah'ın rahmetiyle bize giydirdiği binlerce maddi ve manevi cihaz ve duygularla donatılmışız. Bunların bize verilmesindeki asıl amaç ise; verilen bu cihazatı, Allah'ın istediği şekilde, yani, rızası dairesinde kullanmaktır. Her hal ve davranışımız, Rabbimiz tarafından izlenıyor. Ya takdir veya tektirle mukabele görüyor.

İnsan için her gün, bir resmi merasim gibi kabul edilmeli ve ona göre hareket edilmelidir. Çünkü bu merasimde, fotoğraflar çekiliyor, kameralar kaydediyor. Bu kayıt ve fotoğraflar ahiret sergisinde seyre çıkarılacaktır. Bize verilen her bir cihaz ne için verilmiş ise, o gaye doğrultusunda kullanılmalı ki, değer kazanıp alkışlansın.

(1) bk. Sözler, On Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...