Block title
Block content

Askerlik nizamını seven, çanta ve silâhını muhafaza eden ve sağa giden nefer ise, kimseden minnet almayarak, kimseden havf etmeyerek, rahat-ı kalb ve vicdan ile gider. Bu cümleyi açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Askerlik nizamı, İslam ve onun kanunlarıdır. Onu sevmek ise İslam’ın emir ve yasaklarına uymak manasınadır. Çanta, ibadetleri, silah ise günahlardan kaçınmak olan takvaya işarettir.

Yani mümin bu dünya hayatında ibadetlerini yapıp günahlardan kendini muhafaza ederse, ebedi yolculuğu olan ahiret hayatında gayet rahat ve huzurlu bir vaziyette gideceği yere gider demektir.

Sağ yol, İslam ve Kur’an yoludur. Gidilen şehir ise insanın en son varacağı cennet ya da cehennemdir. Dünyada ibadet ve kulluk vazifesini yapan bir mümin, orada güzel ve mükafatlı bir şekilde karşılanıp ağırlanacaktır.

Minnet ve korkulardan emin olması ise, müminin her hadise karşısında  imandan gelen tevekkül ve teslimiyetidir. Münkir kainatı anlamsız, işe yaramaz ve tesadüfün oyuncağı olarak gördüğü için, her şey ona azaplı ve sıkıntılı olarak yansır. Mümin ise her şeyin anlamlı, faydalı ve Allah’ın tedbir ve idaresinde olduğunu bildiği için, her şey ona sevimli ve huzurlu olarak yansır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...