Asrın imamları kimlerdir; merak ediyorum?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konu kesinlik arzeden bir mesele değildir. Kişisel kanaatlere dayalı olarak tespit edilen, kişiden kişiye de değişen bir meseledir.

Birisinin, asrın imamıdır dediğini, bir diğer, değildir diyebilir ve de bunda bir sakınca yoktur. Bu nedenle konuya fazla girmek istemiyoruz.

Her asrın bir hakim imamı ve çok büyük hizmetler yapmış imamları olmuş ve olmaya da devam edecektir. Bu hakim imamın ve imamların, kim ve kimler olduğunu takdir ve tayin etmek Allah’ın vazifesidir. Ama biz de onların kim olduğunu eserleri ve hizmetlerinden anlayabiliriz. Mesela, geçmişte İmam Gazali, İmam Rabbbani, Abdulkadir Geylani gibi zatları biz, yapmış olduğu hizmet ve vermiş olduğu eserlerinden tanıyoruz.

"İmam" kavramı mutlak bırakıldığı için, bir asırda çok alimler o imam kavramı içine girip namzet olabilirler. Bu yüzden herkes kendi meslek ve meşrebine göre bir zat-ı mübareki o makama uygun görüyor. Kimse "benim imamım asıl imam, seninki değildir", taassubuna girmemeli, hepsini takdir ile sevmeliyiz. Ama tarih, o imamı eserleri ve vasıfları ile tayin eder. Belki İmam Gazali de kendi döneminde tenkit edilip tam idrak edilemiyordu. Fakat zaman onun liyakat ve azametini gösterdi.

Mesela, "Bu zamanda Said Nursi, Süleyman Hilmi Tunahan, Hasan el Benna, Mustafa Sabri, Mehmet Akif Ersoy gibi mübarek zatlar bu imamlık vazifesini hakkı ile ifa etmişlerdir." diyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Nurun fedaisi
Verdiğiniz cevab gerçekten takdire şâyan.. 《Mesela "Bu zaman da Said Nursi, Süleyman Hilmi Tunahan, Hasan el Benna, Mustafa Sabri, Mehmet Akif Ersoy gibi mübarek zatlar bu imamlık vazifesini hakkı ile ifa etmişlerdir." diyoruz.》Bu cevabınız gerçekten çok olgunca.. Allah sizden razı olsun.. Bu cevaplarınızla Risale-i Nur'un herkese hitab ettiğini daha iyi gösteriyorsunuz.. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hamditas

İmam Suyutî tecdid hadisesi hakkında bir eser yazmış ve gelip geçen müceddidleri gösteren manzum cedveller nakletmiştir. Son cedvele göre o zamana kadar gelip geçen müceddidler şunlardır: Ömer b. Abdulaziz, İmam Şâfiî, İmam Ebu'l-Hasan el-Eş'arî, Ahmed İsferanî, İmam Gazalî, Fahruddîn Razî, Takyuddin b. Dakîki'l-Iyd ve İmam Bulkînî (Bulukkînî)

Bunların bazıları hakkında ihtilaf vardır. İmam Suyutî dokuzuncusunun kendisi olmasını ümit ediyor. 
Bence Bu asrın imamı Bediüzzaman Said Nursi Hazretleridir

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Zaten Sorularla Risale sitemiz 《Bu konu kesinlik arzeden bir mesele değildir. Kişisel kanaatlere dayalı olarak tespit edilen, kişiden kişiye de değişen bir meseledir.》diye beyan etmiş.. Yazdığım yorumda 《Bu cevaplarınızla Risale-i Nur'un herkese hitab ettiğini daha iyi gösteriyorsunuz..》dedim. Yani Bu Asrın İmamının Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri olduğunu bütün Nur Talebeleri kabul ediyor.. Ama siz son paragrafta verdiğiniz cevab ile bütün Ehl-i Sünnet meşreblerinin hissiyatını okşuyarak onları Nurlar'a celb etmeye çalışarak bir çok hizmetlere vesile oldunuz, demek istedim.. Yoksa Nur Talebelerinin bitemamiha hepsi Üstad Bediüzzaman Hazretleri’ni Asrın İmamı görüyor.. Ama Allah razı olsun sitemiz verdiği cevap ile kapsayıcı bir cevap vermiş.. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...