Ateşte nasıl bir keyfiyet var ki, cehenneme düşen müminleri cennete layık bir kıymete, temizliğe vesile oluyor? Risalede birkaç yerde bu tarz beyanata rastladım, ama tefekkür edemedim?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [“Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür.” (Lokman, 31/13)] âyeti, şirkte hadsiz ve çok büyük bir zulüm bulunduğunu ifade ile bildirir. Şirk öyle bir cürümdür ki, her bir mahlûkun hakkına ve şerefine ve haysiyetine bir tecavüzdür; ancak onu cehennem temizler."(1)

"Maahaza, cinayetin lekesini izale veya hacaletini tahfif, veyahut icrâ-yı adalete iştiyak için cezayı hüsn-ü rıza ile kabul etmek, ruhun fıtrî olan şe’nidir."

"Evet, dünyada, çok namus sahipleri, cinayetlerinin hicabından kurtulmak için, kendilerine cezanın tatbikini istemişlerdir ve isteyenler de vardır."(2)

Buradaki temizlemenin birinci manası, suç veya günahın cezasını çekmek anlamındadır. Yoksa deterjan temizliği gibi bir temizlik kast edilmiyor. İnsan bir suç işler, bu suçun cezasını çekti mi, artık o suçtan kurtulmuş ve affedilmiş olur. Bir daha kimse o suçtan dolayı bu kimseyi muaheze edip ikinci bir ceza veremez demektir.

Günahkar müminler de cehennem hapsinde cezasını çektikten sonra, cennete layık bir masumiyete ve temizliğe ulaşacaklar demektir. Cehennemin temizleyici olması bu manayadır.

Diğer manalar tali manalardır...

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, İkinci Şua, Birinci Makam.
(2) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 7. Ayetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...