"Avalim-i ulviye" denilen meşhur alem-i misal, alem-i ervah, alem-i berzah, alem-i bakiden ve dar-ı bekadan değiller mi? "Alem-i beka", "alem-i ulvi", "ahiret" kavramlarını tanımlar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Beka, ahiret, ulvi gibi kavramlar, dünya hayatının mukabili olan diğer alemlerin muaddili ve o alemlerin genel ve kapsayıcı tabirleridir.

Beka kavramı o alemlerin dünya gibi fani olmadığına işaret eder, ahiret tabiri dünya ve şehadet aleminin zıttı olan gaybi alemlerin genel adıdır. Ulvi tabiri ise dünya ve kainatın ahiret alemlerine nispetle daha kesif ve hantal olmasına işaret eder. Mesela dünyada bir yerden bir yere gitmek için vasıta ve zaman gerekli, ama ahiret aleminde bu gibi kayıtlar yoktur.

Misal, ervah, berzah, cennet, mahşer, sırat, yedi kat sema gibi alemler ve evreler, bunlar beka ve ahiret aleminin birer safhası ya da birer şubeleri hükmündeler. Bu yüzden ulvi, beka ve ahiret kavramları bütün bu alemleri içine alan kavramalardır. Bu alemler dünya ve kainat gibi fani alemler değil, baki alemlerdirler.

Yedi gök tabakası, çok geniş ve kapsayıcı olmasından bu alemleri de çatısı altına alır. Bu yüzden cennetin seması da yedi kat kavramına dahildir.

Dünyadaki bütün nimetler ahiret aleminin birer nümunesi, bir modeli hükmündedir. Zaten suret itibari ile de cennet dünyayı hatırlatacak, ama lezzet ve keyif noktasında çok başka olacak.

Mesela, cennette elmayı gördüğümüz zaman tanıyacağız, ama tadınca, lezzetinin çok yüksek ve başka olduğunu göreceğiz inşallah. Burada hem ülfet, hem de değişim lezzetini göreceğiz. Böyle olunca, nasıl ki yıldız ve galaksiler semamızı zinetlendiriyor ise, aynı şekilde cennet semalarını zinetlendiren cisimlerin olması da muhtemeldir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...